VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Nieuwe oproep voor ‘Residency Hosts’ i.h.k.v. Culture Moves Europe

Nieuwe oproep voor ‘Residency Hosts’ i.h.k.v. Culture Moves Europe

De eerste oproep voor ‘Residency Hosts’ i.h.k.v. Culture Moves Europe is geopend. Deze oproep biedt financiële steun aan organisaties en individuele kunstenaars die internationale kunstenaars en culturele professionals willen ontvangen voor een residentieproject. Deadline om in te dienen is 15 juni 2023. 

03.04.23

Nieuws

Voor wie?

Je kan je kandidaat stellen als residentieplek indien je actief bent in een van volgende sectoren:

 • architectuur
 • cultureel erfgoed
 • design en modeontwerp
 • literaire vertaling
 • muziek
 • podiumkunsten
 • visuele kunsten

Criteria 

Wil je inschrijven? Dan moet je eerst aan volgende criteria voldoen:

 • Je bent vertegenwoordiger van een organisatie OF je bent een persoon geregistreerd als rechtspersoon.
 • Je moet activiteiten organiseren in één van de bovengenoemde sectoren.
 • Je organiseert geregeld artistieke en creatieve activiteiten, en/of je hebt de capaciteiten om een artistiek of culturele residentie met internationale artiesten en cultuurpro’s te hosten. Je hebt er de faciliteiten, diensten, personeel en begeleiding voor.
 • Je moet minimaal 1 en maximaal 5 kunstenaars of culturele professionals uitnodigen voor het residentieproject, die legaal in ten minste één ander Creative Europe-land verblijven. De lijst vind je hier
 • De residentie moet minimaal 22 en maximaal 300 dagen duren.
 • De uitgenodigde personen moeten allemaal tegelijk en voor dezelfde duur aan het residentieproject deelnemen.
 • Het residentieproject en het verblijf van de individuen moeten ononderbroken zijn.
 • Elke ontvangende persoon moet aanwezig zijn in de gebouwen van de residency host en moet minstens 70% van zijn tijd aan zijn residentieproject werken.

De volledige lijst van criteria kan je hier nalezen. 

Aanvragen

Deze eerste oproep voor Residency Hosts staat open van 15 maart 2023 tot 15 juni 2023. Je kan het volledige document van de oproep hier downloaden. Je vindt er de details, de voorwaarden, tijdschema’s, kosten, subsidies, evaluatieprocedure en meer nog eens mooi opgelijst. Opgelet: om het online aanvraagformulier in te vullen, moeten aanvragers eerst een account aanmaken op het Goethe Application Portal. Vervolgens bestaat de aanvraagprocedure bestaat uit 2 fasen: de selectie van de zogenaamde ‘residency hosts’, die op hun beurt zelf kunstenaars en culturele professionals mogen selectern.

Inclusie en duurzaamheid

Culture Moves Europe verleent speciale steun aan mensen met een handicap en mensen die voor kinderen zorgen. Het verleent ook speciale steun aan mensen die van en naar landen en gebieden overzee en de ultraperifere regio’s van de EU reizen. De oproep voor Residency Hosts streeft naar een evenwicht op vlak van gender, maar ook naar een geografisch evenwicht. Culture Moves Europe wil daarnaast op een duurzame en milieuvriendelijke manier te werk gaan.