VI.BE

Nieuw basisprotocol cultuur: zang ook mogelijk in code oranje

Nieuw basisprotocol cultuur: zang ook mogelijk in code oranje

Het zopas gepubliceerde nieuwe basisprotocol laat zang toe in code oranje, maar vergroot tegelijkertijd de afstand naar 3 meter.

21.09.20

Nieuws

De Vlaamse overheid publiceerde zopas een nieuwe versie van het basisprotocol cultuur, dat de voorwaarden vastlegt om culturele activiteiten te kunnen laten doorgaan. Daarin staat te lezen dat zang vanaf nu toegelaten is onder voorwaarden als we zouden overschakelen naar code oranje. Dat is een belangrijke versoepeling, want in een eerdere versie van het protocol werd zang nog verboden tijdens een oranje fase. Enkel professionele artiesten konden dan nog zingen, weliswaar ook onder strikte voorwaarden. Deze aanpassing is dus vooral goed nieuws voor al wie niet professioneel aan de slag is.

Er is één grote ‘maar’: de voorwaarden die aan zangers worden opgelegd, zijn wel strenger geworden. Tot nu toe moesten zangers minstens 2 meter afstand houden van elkaar, andere muzikanten en het publiek. Die afstand wordt nu vergroot naar 3 (!) meter. Als zangers een mondmasker dragen, of er worden plexischermen geplaatst tussen zangers onderling en andere muzikanten, of alle zangers staan op 1 rij en zingen niet naar elkaar toe, mag de afstand beperkt worden tot 1,5 meter. De afstand met het publiek moet wel altijd 3 meter zijn. Deze voorwaarden maken het opnieuw lastiger voor bv. repetities of evenementen in kleinere venues.

Het is momenteel nog onduidelijk of deze nieuwe voorwaarden gelden voor de niet-professionele en de professionele sector. Van zodra daar meer over geweten is, houden we je op de hoogte.

Van anderhalve naar één meter afstand op evenementen

Draaiboek evenementen organiseren tijdens corona

Promo adverteren

Reclame