VI.BE

Neem deel aan onderzoek naar sociale impact van muziek
selectieronde sound track 2019 @ kavka © jeroen bosse

Neem deel aan onderzoek naar sociale impact van muziek

HOGENT lanceerde recent een grootschalige bevraging rond muziek & sociale impact. De hogeschool werkt hiervoor samen met Guildhall School of Music & Drama (Londen), Sibelius Academy, University of the Arts (Helsinki), Royal Holloway, University of London; en Fundación Universitaria Juan N Corpas (Bogota). De onderzoekers voor België zijn An De Bisschop en Anemone Van Zijl.

23.10.20

Nieuws

Via deze bevraging wordt onderzocht hoe muzikanten die actief zijn in sociaal-geëngageerde muziekprojecten kijken naar dit werkveld, wat hun profiel is en wat hun ervaringen en verwachtingen zijn. Deze survey-fase zal de onderzoekers informatie geven voor een latere interviewfase en case studies; maar hoe meer muzikanten nu al deelnemen in deze onderzoeksfase, hoe beter en fijnmaziger de onderzoekers het werkveld en de positie van muzikanten hierin kunnen begrijpen.

Ben je muzikant (18+) in een sociaal-artistieke werking, een participatief muziekproject of een kunsteducatieve organisatie die expliciet sociale doelstellingen nastreeft? Dan vragen de onderzoekers 30 minuten van jouw tijd om deze online vragenlijst in te vullen. De opvattingen van muzikanten rond sociale impact worden bevraagd, en ook de manier waarop die opvattingen doorwerken in de artistieke keuzes en werkwijze die de muzikanten hanteren. Het onderzoek wil ook inzicht krijgen in de achtergronden, motivaties en opleidingen van de muzikanten, en in de condities en beperkingen die muzikanten ervaren in dit werkveld. Tot slot peilt het onderzoek naar hoe muzikanten kijken naar de mate waarin hun muziekopleiding hen voorbereidt op dit type muziekprojecten. 

Nog meer info vind je op de site van HOGENT.

Promo adverteren

Reclame