VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Nederlandse Ambassade lanceert nieuwe open call voor subsidieaanvragen

Nederlandse Ambassade lanceert nieuwe open call voor subsidieaanvragen

Elk jaar organiseert de Nederlandse Ambassade in Brussel vier open calls voor subsidieaanvragen. Een subsidie kan aangevraagd worden voor Nederlandse culturele projecten in België of Nederlands-Belgische partnerprojecten.

02.12.21

Nieuws

Wat zoeken ze?

 • Alle disciplines komen in aanmerking, er is in het bijzondere aandacht voor projecten op het gebied van hedendaagse kunst, erfgoed, muziek en digitale cultuur. Ook multidisciplinaire projecten worden met interesse verwelkomd, evenals projecten die inzetten op participatie, inclusie en grensoverschrijdende culturele uitwisseling. 
 • Culturele projecten in heel België kunnen worden ondersteund, met speciale aandacht voor projecten die plaatsvinden in Wallonië en de Euregio.
 • De projectpartners zijn professionele organisaties of rechtspersonen. Amateurkunstenaars of studenten komen niet in aanmerking.
 • Het project vindt op Belgische bodem plaats, tenzij het een virtuele samenwerking betreft, en dient voor publiek toegankelijk te zijn. Het projectvoorstel wordt ontwikkeld door minstens één Belgische en één Nederlandse partner. 

Deadlines? 

 • De eerstvolgende deadline is op 12 december 2021.
 • Voor 2022 gelden de volgende deadlines om aanvragen in te dienen-
  • 13 maart 2022 
  • 12 juni 2022
  • 11 september 2022
  • 11 december 2022

Wat bieden ze?

 • Een subsidie ​​dekt alleen kosten die verband houden met de Nederlandse deelname aan het project. De projectpartners kunnen een aanvraag indienen voor reis- en verblijfkosten van Nederlandse deelnemers, communicatie, (kunst)transport en productiekosten. 
 • In 2020 kende de ambassade subsidies tussen 1.500 en 8.000 euro toe. Subsidie wordt slechts verleend voor zover de middelen toereikend zijn. Slechts een gedeelte van de aanvragen wordt gehonoreerd. 
 • Een financiële bijdrage van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging is altijd ondersteunend. Er dient dus ook een bijdrage van de organiserende Belgische instelling of rechtspersoon te zijn.

Hoe aanvragen?

 • De subsidie wordt enkel aan (één van) de Belgische projectpartner(s) verstrekt
 • Een complete aanvraag bestaat uit:
  • (1) Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • (2) Een separate projectbegroting.
 • De complete aanvraag stuur je naar bru-ppc@minbuza.nl.
 • Een project start minstens een maand na de betreffende deadline, en voor het einde van het kalenderjaar. Een beoordeling volgt ten laatste vier weken na het verstrijken van de deadline.

Het aanvraagdocument vind je hier.
Nog meer gedetailleerde info nodig: ga naar deze website.

Stage oproep 2023

Reclame