VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Muzieklessen kunnen terug voor 3 leerlingen tegelijkertijd

Muzieklessen kunnen terug voor 3 leerlingen tegelijkertijd

Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) loste wat goed nieuws: iedereen die muzieklessen volgt of geeft buiten het DKO (de ‘muziekacademie’) mag dat opnieuw doen. Uiteraard gelden er strikte voorwaarden; zo is het aantal leerlingen dat tegelijk les mag volgen beperkt tot 3.

23.02.21

Nieuws

Er was al enige tijd onduidelijkheid over het hoe en wat van privé muzieklessen - zeg maar alles wat niet in het Deeltijds Kunstonderwijs of de ‘muziekacademie’ plaatsvindt. Het Nationaal Crisiscentrum komt met verlossend nieuws: privé muziekeducatie kan, maar er gelden strikte voorwaarden. We lijsten de belangrijkste hieronder voor je op:

  • muzieklessen kunnen niet aan huis, ze moeten plaatsvinden in ‘een daartoe bestemde ruimte’. In een ruimte die behoort tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector mag het ook niet, want die blijven tot nader order gesloten. 
  • de lessen mogen gegeven worden aan max. 3 leerlingen tegelijk. Die moeten elk 10 vierkante meter hebben. Dus: een lesgever die les wil geven aan 3 leerlingen moet dan doen in een ruimte van minimum 40 vierkante meter. Leerlingen onder de 12 jaar mogen les krijgen in groepen van max. 10. In dat geval moet de lesgever meerderjarig zijn en moeten de lessen georganiseerd worden door een vereniging.
  • als je muzieklessen organiseert, moet je ook de regels respecteren die gelden voor o.a. de winkels. Dat betekent altijd een afstand van 1,5 m respecteren, lessen van max. 30 minuten, mondmaskerplicht, regelmatig verluchten, handgel voorzien aan de ingang etc. 
  • hoewel activiteiten voor leerlingen tussen 13 en 18 jaar normaal gezien verplicht buiten moeten plaatsvinden, mogen muzieklessen voor hen ook binnen volgens de voorwaarden die je hierboven leest.
  • privé muzieklessen tellen mee als buitenschoolse hobby; voor kinderen en jongeren geldt nog altijd de aanbeveling dat ze voor maximum 1 hobby moeten kiezen.

Absolute voorzichtigheid blijft dus nog steeds de norm. We roepen dan ook op om deze voorwaarden heel strikt te interpreteren en na te leven. 

Stage oproep 2023

Reclame