VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

MusicAIRE lanceert tweede projectoproep voor het herstel van de muzieksector

MusicAIRE lanceert haar tweede oproep tot het indienen van voorstellen voor het herstel van de muzieksector post-Covid. Zij biedt subsidies aan voor muziekprojecten die gericht zijn op een groen, digitaal of rechtvaardig en veerkrachtig herstel van de muzieksector. 

19.09.22

Nieuws

MusicAIRE (An Innovative Recovery for Europe) is een door de EU gefinancierd project. Het project duurt 28 maanden en omvat een fase van behoefteanalyse en de lancering van twee open oproepen voor aanvragers die gevestigd zijn in een van de 27 EU-lidstaten en niet-EU-landen die deelnemen aan het programma Creative Europe. Bij de eerste oproep werden 22 projecten geselecteerd: waaronder 2 gevestigd in België: The Zero Measurement Project van vzw Oude Beestenmarkt (Boomtown) en het  Climate Training and Standards Project van IMPALA. Deadline voor de tweede oproep is 26 october om 13.00. 

Wat?

Het doel van de projecten moet zijn bij te dragen aan het groene, digitale en rechtvaardige en veerkrachtige herstel van de muzieksector en zij kunnen de volgende soorten activiteiten omvatten - maar zijn daartoe niet beperkt:

  • acties voor capaciteitsopbouw (onderwijs, opleiding, mentoring, evenementen)
  • belangenbehartiging-gerelateerde activiteiten
  • testen en opschalen van innovatieve modellen en/of instrumenten
  • bewustmakingsacties
  • verzamelen van beste praktijken, certificeringen, beoordelingen, studies of benchmarks
  • ontwikkeling van strategieën of beleid voor de organisatie/het bedrijf
  • andere activiteiten die bijdragen tot het herstel van het muziekecosysteem

Wie? 

Om in aanmerking te komen moeten de voorstellen worden ingediend door één aanvrager die aan de volgende criteria voldoet een publieke of particuliere organisatie met rechtspersoonlijkheid zijn, bijvoorbeeld non-profitorganisaties; overheidsinstanties (nationaal, regionaal, lokaal); internationale organisaties; entiteiten met winstoogmerk gevestigd zijn in een van de 27 EU-lidstaten of niet-EU-landen die deelnemen aan het programma Creatief Europa

Financiering

MusicAIRE biedt drie subsidiebedragen aan:

micro: 15.000 EUR
klein: 30.000 EUR
middelgroot: 55.000 EUR

De subsidie dekt 90% van de subsidiabele kosten en een maximumbedrag dat afhankelijk is van het aangevraagde onderdeel. De projecten kunnen een looptijd van 10 maanden hebben.

Naar verwachting zullen 29 projecten worden gefinancierd.

Europese dimensie

Hoewel de in het kader van MusicAIRE geselecteerde projecten een monobegunstigd karakter hebben, wordt verwacht dat de projecten samenwerken en een EU-meerwaarde hebben, d.w.z. dat de projectactiviteiten exemplarisch, vernieuwend, experimenteel en/of schaalbaar moeten zijn voor vergelijkbare acties/projecten in andere Europese landen en/of op een ander niveau (lokaal, nationaal of een ander gebied van de muzieksector).

Inschrijven?

Kan via deze link en dient te gebeuren voor 26 october. Meer info hier en via roel@vi.be.