VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

MusicAIRE lanceert oproep voor het indienen van relanceprojecten

MusicAIRE, een door de EU gefinancierd project (Music Moves Europe), biedt subsidies voor het herstel van de muzieksector. Voor wie hier meer wil over weten, is er een infosessie op 9 maart.

16.02.22

Nieuws

Wat?

MusicAIRE staat voor An Innovative Recovery for EuropeHet doel van de projecten moet zijn om bij te dragen aan een groen, digitaal en rechtvaardig herstel van de muzieksector en kan - maar is niet beperkt tot - de volgende soorten activiteiten omvatten

 • acties die kennis bevorderen (onderwijs, opleiding, mentoring, evenementen)
 • belangenbehartigingsactiviteiten
 • testen en opschalen van innovatieve modellen en/of instrumenten
 • bewustmakingsacties
 • verzamelen van good practices, studies, …
 • ontwikkelen van strategieën of beleid voor de organisatie
 • andere activiteiten die bijdragen tot het herstel van het muziekecosysteem

 Wie?

De aanvrager moet aan volgende criteria voldoen: 

 • een publieke of particuliere organisatie met rechtspersoonlijkheid zijn, bv. non-profitorganisaties; overheidsinstanties (nationaal, regionaal, lokaal); internationale organisaties; entiteiten met winstoogmerk
 • gevestigd zijn in een van de 27 EU-lidstaten of niet-EU-landen die deelnemen aan het programma Creatief Europa

 Financiering?

 MusicAIRE biedt drie subsidiebedragen 

 • micro: 15.000 EUR
 • klein: 30.000 euro
 • middelgroot: 55.000 EUR

De subsidie kan tot 90% van de kosten dekken. Verwacht wordt dat ongeveer 18 projecten zullen worden gefinancierd.

Europese dimensie

MusicAIRE verwacht dat de projecten op samenwerking berusten en een EU-meerwaarde hebben. D.w.z. dat de projectactiviteiten exemplarisch, innovatief, experimenteel en/of schaalbaar moeten zijn voor vergelijkbare acties/projecten in andere Europese landen en/of op een ander niveau (lokaal, nationaal of een ander gebied van de muzieksector).

Deadline: 25 april 2022, 13:00 CET
Meer info:  vind je hier. Op 9 maart is er ook een digitale infosessesie van 11.30 - 13.00. Inschrijven kan via deze link. 

Promo adverteren

Reclame