VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

MIDiA-onderzoek: voorspellingen voor de wereldwijde muziekmarkt 2024 - 2031

MIDiA-onderzoek: voorspellingen voor de wereldwijde muziekmarkt 2024 - 2031

Onderzoeksbureau MIDiA publiceerde zopas een rapport waarin ze een aantal voorspellingen doet voor de wereldwijde muziekmarkt in de periode 2024 - 2031. Wat zijn de belangrijkste trends?

31.05.24

Nieuws
  • MIDiA schat de totale wereldwijde markt voor muziekopnames in 2023 op 58,1 miljard dollar. Het bedrijf voorspelt ook dat de muziekindustrie 100 miljard dollar aan totale inkomsten zal hebben tegen 2031. 

  • Cruciaal is dat 2023 een jaar was waarin de industrie heeft laten zien dat ze in staat is om de inkomstengroei te diversifiëren, met sterke prestaties op het gebied van niet alleen streaming, maar ook fysieke muziek, uitvoeringen en uitgebreide rechten. De afhankelijkheid van de industrie van streaming begint op die manier te verminderen. Streaming blijft weliswaar het kloppende hart van de inkomsten en dat zal zo blijven gedurende de periode die in het rapport wordt voorspeld, maar het bestaat nu als één onderdeel van een robuuste, gediversifieerde inkomstenportefeuille.
  • Dit sluit aan bij hun 'bifurcatietheorie' die uitlegt hoe de muziekindustrie zal uitgroeien tot twee verschillende parallelle verdienmodellen: het ene passief, het andere actief. Passief draait om traditionele streaming-gerichte business: lean-back listening, algoritmische afspeellijsten en DSP-abonnementsinkomsten. Actief draait om meer sociale en fan-gerichte business: lean-in listening, fans als medescheppers en het te gelde maken van fandom. China, Zuid-Korea en andere Aziatische markten lopen al lang voor op de westerse wereld als het gaat om publieksbetrokkenheid. Naarmate DSP's zich verder ontwikkelen, zullen er meer mogelijkheden komen om fans binnen en via de apps te betrekken.

  • In 2023 zijn er wereldwijd 737,9 miljoen muziekabonnees meer dan in 2022. Muziekabonnees zullen in 2027 de grens van één miljard doorbreken en blijven groeien. China wordt in 2031 de op één na grootste markt voor muziekopnames. De VS zal in 2031 de grootste inkomstenmarkt voor abonnementen blijven dankzij een hogere  ARPU (de gemiddelde inkomsten per gebruiker), terwijl China naar de tweede plaats opschuift dankzij abonneegroei.

  • In de periode tot 2022 daalde de ARPU wereldwijd door de stijging van het aandeel muziekabonnees. Vanaf 2024 voorspelt Midia een gestage stijging van de ARPU tot 2029, onder invloed van prijsverhogingen. Vanaf 2030 zou het globale ARPU cijfer afremmen omdat de zuidelijke markten een steeds groter deel van de groei voor hun rekening nemen, vooral in gebruikersaantallen. 

Een samenvatting van het rapport kan je hier terugvinden.