VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

LIVE2020 blijft de sector steunen en kent bijna 200.000 euro toursupport toe

LIVE2020 blijft de sector steunen en kent bijna 200.000 euro toursupport toe

In een nieuwe steunronde keurde steunfonds LIVE2020 77 dossiers goed voor een totaalbedrag van 197.419 euro.

19.12.22

Nieuws

LIVE2020, het solidariteitsfonds voor en door de livemuzieksector, biedt al meer dan twee jaar broodnodige steun aan sectorgenoten – individuen en organisaties – die een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Het fonds blijft dat vooral doen. Want ook na corona blijven de uitdagingen en problemen groot. Het livecircuit draait op volle toeren. Helaas niet onbelemmerd. Er zijn zorgen: minder publiek in de zalen, torenhoge energiefacturen, stijgende personeelskosten. Organisatoren besparen onder andere op de fees.  De tour budgetten van de artiesten staan onder druk.

Afgelopen najaar maakte LIVE2020 een schijf van 200.000 euro vrij om binnenlandse concerttournées financieel te ondersteunen. Alle aanvragen werden door een onafhankelijke jury, bijgestaan door de Koning Boudewijnstichting die het fonds LIVE2020 beheert, beoordeeld. Er werden 77 dossiers goedgekeurd voor een totaalbedrag van 197.419 euro. De indieners van aanvragen werden inmiddels reeds op de hoogte gebracht. De LIVE2020 toursupport toelage van gemiddeld 2500 euro, wordt binnenkort overgemaakt aan de positief beoordeelde aanvragen.

LIVE2020 blijft als solidariteitsfonds steun bieden aan de sector en laat wie hulp nodig heeft niet los. Tot op heden werd bijna  950.000 euro vrijgemaakt door het fonds om hulp te bieden en relanceprojecten te ondersteunen. LIVE2020 steunen kan nog steeds door een gift over te maken. Blijf vooral naar concerten gaan en van het moois dat deze sector brengt genieten.

Voor meer info over LIVE2020 kan je terecht op live2020.be.

World Mental Health Day: LIVE2020 geeft nog steeds financiële steun aan de muzieksector voor mentale hulp

PRG Studio

Reclame