VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Live DMA publiceert rapport over uitdagingen in de live-industrie in 2023

Live DMA publiceert rapport over uitdagingen in de live-industrie in 2023

Live DMA, het netwerk van de Europese live-industrie, publiceerde zopas een rapport over de uitdagingen voor 2023. Ze formuleert ook meteen een aantal aanbevelingen naar het beleid toe voor de toekomst.

16.01.23

Nieuws

Live DMA werd opgericht in 2012 en is een Europese organisatie die de livemuzieksector verenigt en bestaat uit 20 leden uit 16 landen. Die leden zijn regionale en nationale muziekverenigingen die meer dan 3000 muziekclubs en festivals van over heel Europa vertegenwoordigen. 

In een eerste deel van het rapport schetst Live DMA een aantal recente trends en problemen.

 • Bijna een jaar na de heropening van de live-muziekpodia en de herlancering van festivals in Europa, verstoort de langdurige impact van de Covid-19 het muziekecosysteem. De livemuzieksector is oververhit, met een toegenomen aantal evenementen, vooral tijdens het festivalseizoen. Wat meer concurrentie en spanningen tussen de belanghebbenden in de muzieksector oplevert dan ooit.
   
 • De economie van de livemuziek heeft immers altijd al te kampen gehad met kwetsbare bedrijfsmodellen, die nu nog worden verergerd door de stijgende artistieke, productie- en energiekosten. De situatie vormt een risico voor het voortbestaan van de onafhankelijke muziekfestivals. Ook het feit dat er meer op zekerheid wordt gespeeld en eerder voor grote namen dan nieuw talent wordt gekozen ervaart de sector als een bedreiging.
   
 • De situatie wordt nog verergerd door een braindrain en een gebrek aan personeel, vooral op het vlak van productie. De geestelijke gezondheid van muziekwerkers, die de afgelopen jaren als een kernprobleem voor de culturele sector werd beschouwd, moet zeer ernstig worden genomen.
   
 • Tegelijkertijd lijkt het erop dat de pandemie een impact heeft gehad op het publiek dat nog niet volledig terugkeert naar concerten. Is het een signaal van een langetermijntrend waardoor organisatoren hun hele manier van werken moeten heroverwegen?
   
 • Hoe kunnen we het belang van culturele ruimtes in onze samenleving herstellen terwijl ze als niet-essentieel werden beschouwd tijdens de pandemie? De toename van klachten van buren over lawaai sinds de heropening van van podia en clubs en de herlancering van festivals toont aan dat we meer politieke steun voor de lokale muziekscenes moeten verwerven, vertegenwoordigers van livemuziek in de stadsplanning moeten opnemen.
   
 • Meer en meer initiatieven voor een groene transitie bloeien in de livemuzieksector, nu het klimaatbewustzijn in onze samenleving toeneemt. Wat zijn in dit verband de behoeften van de organisatoren op het gebied van regelgeving en steun van beleidsmakers op lokaal, nationaal en Europees niveau bij het creëren van eerlijkere, meer inclusieve en duurzame omstandigheden? 
   

10 aanbevelingen voor de toekomst van de livemuzieksector in Europa

 1. Richt een werkgroep op met EU-instellingen en vertegenwoordigers van livemuziek om de omvang van de steun aan podia, clubs en festivals te bepalen.
 2. Richt een ambitieuze Europese waarnemingspost op die de snelle ontwikkelingen in de sector monitort, zeker op het vlak van publiekswerking en concurrentievermogen.
 3. Reguleer de energiekosten en indexeer de subsidies op basis van de inflatie om de livemuziek activiteiten in stand te houden.
 4. Versterk de EU- en nationale steunregelingen voor clubs en festivals om opkomende artiesten te boeken.
 5. Ondersteun gemeenschapsvormende acties en acties die inzetten op het ontwikkelen van een lokaal publiek.
 6. Ondersteun tours financieel, met inbegrip van residentieprogramma’s.
 7. Ontwikkel lokale diplomatieke instrumenten en neem vertegenwoordigers van livemuziek op in stadsplanning strategieën en in het beleid inzake geluidsvoorschriften.
 8. Steun instellingen om opleidingen in de live-industrie te ontwikkelen.
 9. Verbeter de arbeidsomstandigheden en lonen voor culturele werkers om de sector aantrekkelijk te houden, vooral voor jonge professionals. 
 10. Reguleer de maximumvergoedingen voor artiesten.

Het volledige rapport vind je hier, hier is de korte versie. De concrete aanbevelingen vind je hier.

Promo adverteren

Reclame