VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Het is vandaag je laatste kans om een kunstenaarskaart of kunstenaarsvisum aan te vragen

Wil je dit jaar nog werken met de KVR of via 1bis contracten? Dan moet je nog voor 1 juli de kunstenaarskaart of het kunstenaarsvisum aanvragen!

30.06.23

Nieuws

De hervorming rond de regels voor kunstwerkers is volop aan de gang. In afwachting van de lancering van het nieuwe platform Working In The Arts (WITA) zitten we nog in een overgangsfase. Daardoor kan je voorlopig nog even met de KVR of via de 1bis regeling blijven werken.

Als je met de KVR wilt werken, moet je altijd een kunstenaarskaart kunnen voorleggen. Deze vraag je aan via artist@work. Ook het kunstenaarsvisum, dat je nodig hebt om met de 1bis regeling te werken als werknemer, vraag je aan via datzelfde platform. Omdat er volop gewerkt wordt aan het nieuwe platform Working In The Arts (WITA), liet de Commissie Kunstenaars weten dat er vanaf 1 juli geen kaart of visum meer kan worden aangevraagd.

Heb je voor 1 juli 2023 nog geen aanvraag ingediend? Dan ben je te laat en zal je je dus niet kunnen laten vergoeden via de kvr of werken via 1bis tot 31 december 2023. Heb je al een kaart of visum en blijft die geldig tot 1 januari 2024? Dan kan je tot dan gewoon met de KVR of via 1bis blijven werken.

Mensen die als zelfstandige aan de slag gaan in onze muzieksector kunnen nog tot 1 september de zelfstandigheidsverklaring aanvragen. Met deze verklaring kan je beroep doen op de regels rond primostarters.

Vanaf 1 januari 2024 verandert het volgende:

  • de KVR wordt omgedoopt tot de AKV en iedereen die in het bezit is een kunstenaarskaart, wordt geregistreerd op het nieuwe platform
  • al wie een kunstenaarsvisum heeft, krijgt automatisch een (gewoon) kunstwerkattest, waarmee je ook via 1bis kan werken
  • de zelfstandigheidsverklaring verdwijnt, maar bliljft gelden tot de duurtijd verstrijkt

Wat is het kunstwerkattest? En verdwijnt die KVR nu echt?

Promo adverteren

Reclame