VI.BE

KIOSK krijgt een nieuwe versie, en dat heeft gevolgen voor jou

KIOSK krijgt een nieuwe versie, en dat heeft gevolgen voor jou

Er komt een nieuwe versie van KIOSK, het e-loket van de Vlaamse overheid om een heleboel subsidies, beurzen en certificaten aan te vragen binnen de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd & Media. Deze nieuwe versie zal op 27 april gelanceerd worden. 

15.03.21

Nieuws

Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen, zo zal onder meer de manier waarop je inlogt veranderen. De inlogmethode via login en paswoord verandert naar inloggen met Belgische eID en andere digitale sleutels zoals itsme. Enkel voor KIOSK-dossiers van buitenlandse personen en -organisaties verandert er niks. Zij blijven na 27 april 2021 inloggen in KIOSK via login en paswoord. 

Om praktische redenen moet elke aanvrager vanaf 15 maart 2021 de gebruikersrechten voor zijn vertegenwoordiger(s) opnieuw toekennen. Deze vertegenwoordigers zijn bijvoorbeeld managers die voor een artiest een aanvraag indienen of (dagelijks) bestuurders van een vzw… 

Het is heel belangrijk om dit zo snel mogelijk in orde te brengen, want zolang de aanvrager de gebruikersrechten niet toekent, kunnen vertegenwoordigers geen dossiers beheren, raadplegen of indienen in de nieuwe KIOSK. Stel je gebruikersrechten minstens enkele dagen op voorhand in, vooraleer je dossiers in de vernieuwde KIOSK wil (laten) beheren. Het kan even duren vooraleer de nieuwe informatie verwerkt is. 

In maart organiseert het Departement Cultuur, Jeugd & Media webinars over verschillende delen van KIOSK. 

Alle info over deze webinars en de nieuwe versie van KIOSK vind je hier nog eens terug.

Promo adverteren

Reclame