VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Kan je een beroep doen op het corona-overbruggingsrecht?

Kan je een beroep doen op het corona-overbruggingsrecht?

Nu de coronacrisis weer pijnlijk voelbaar is, wijzen we graag nog eens op een belangrijke steunmaatregel voor zelfstandigen: het corona-overbruggingsrecht.

01.12.21

Nieuws

Zelfstandigen kunnen nog in 3 gevallen beroep doen op het corona-overbruggingsrecht: 

 1. wanneer ze een aanzienlijke omzetdaling kunnen aantonen ten gevolge van de coronacrisis

 2. wanneer ze in quarantaine moeten

 3. wanneer ze voor een kind in quarantaine moeten zorgen

Zelfstandigen in bijberoep komen ook in aanmerking, als ze voorlopige sociale bijdragen betalen op een referte-inkomen van minstens 7.021 euro per jaar (6.996,89 in 2020).

Het corona-overbruggingsrecht wegens omzetdaling 

Je kunt hier nog beroep op doen als je omzet in de maanden april t.e.m. september 2021, als gevolg van de coronacrisis, een omzetdaling van minstens 40% kent t.o.v. dezelfde maanden in 2019. Voor de maanden oktober t.e.m. december 2021 moet die omzet met minstens 65% gedaald zijn. 

Je moet elke maand opnieuw een aanvraag indienen met vermelding van de noodzakelijke omzetcijfers. Als je tijdens die maand in 2019 nog niet actief was, of je omzet in die maand uitzonderlijk laag was omwille van bv. arbeidsongeschiktheid, wordt de omzet vergeleken met die van de eerstvolgende volledige maand. 

Je moet de aanvraag indienen bij je sociaal verzekeringsfonds rekening houdend met deze deadlines:

 • voor de periode april-juni: ten laatste op 31/12/21

 • voor de periode juli-september: ten laatste op 30/03/22 

 • voor de periode oktober-december: ten laatste op 30/06/2022

Corona-overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind

Het overbruggingsrecht is sinds september 2020 ook uitgebreid naar zelfstandigen die zelf in quarantaine geplaatst werden of zelfstandigen die moeten instaan voor de zorg van hun kinderen. Het gaat concreet om één van de volgende gevallen: 

 • je werk werd gedurende minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen onderbroken omdat je zelf in quarantaine moest

 • je moest zorgen voor een jongere van hoogstens 17 jaar (geen leeftijdsgrens in geval van handicap) omdat hij of zij in quarantaine moest of omdat de school, kinderopvang of instelling gesloten was

Je moet de aanvraag indienen bij je sociaal verzekeringsfonds rekening houdend met deze deadlines:

 • voor de periode april-juni: ten laatste op 31/12/21

 • voor de periode juli-september: ten laatste op 30/03/22 

 • voor de periode oktober-december: ten laatste op 30/06/2022

Meer info over het corona-overbruggingsrecht vind je terug op de website van VLAIO.

Vragen? Neem dan zeker contact op met advies@vi.be. Voor meer details over coronasteunmaatregelen kan je ook elke werkdag tussen 9u en 13u terecht op de Coronalijn van Cultuurloket (02 534 18 24). 

Open brief: laat de muzieksector ook in deze vierde golf niet in de steek

Culturele activiteiten enkel nog mogelijk met 200 bezoekers

Lotto april

Reclame