VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

De toekomst van Vlaamse muziek in het buitenland: de belangrijkste inzichten
© jeroen bossee

De toekomst van Vlaamse muziek in het buitenland: de belangrijkste inzichten

Op 25 september kwamen ruim 50 professionals samen in de Ancienne Belgique om na te gaan hoe we samen meer kansen kunnen creëren voor muziek uit Vlaanderen. Creative Consultancy bureau Cornelis Serveert begeleidde de sessie en bundelde de belangrijkste inzichten. De link naar de resultaten vind je onderaan dit artikel.

15.10.22

Nieuws

Internationalisering staat hoog op de prioriteitenlijst van veel stakeholders in de sector, maar het ontbreekt nog aan een duidelijke, eengemaakte stem die het muziekbeleid kan voeden. Hoe kunnen we samenwerken en samen investeren in een plan dat de toekomst voor onze artiesten in het buitenland op lange termijn verzekert? Om die reden werd eind 2022 binnen het MuziekOverleg een werkgroep Internationalisering opgestart. Het doel? De creatie van een gedragen en strategisch plan voor internationalisering van de muzieksector.

Wat is het MuziekOverleg? 

Het MuziekOverleg is een overleg- en reflectienetwerk waar spelers uit verschillende hoeken van het muzikale spectrum elkaar ontmoeten, informatie uitwisselen, expertise delen, samenwerking stimuleren en noden of wensen signaleren. Het MuziekOverleg wordt gecoördineerd door VI.BE en heeft momenteel deze leden: BRMA, BIMA, BMPA, BSCG, BWMN, Clubcircuit, ComAV, Cult!, FMiV, Flanders Folk Network, Koor&Stem, Kunstenpunt, MMaf, Muziekgilde, MuziekMozaïek, oKo, PlayRight+, Sabam For Culture, VI.BE, VLAMO en VLAPO. De leden hebben hetzelfde doel voor ogen: samen een beter muzieklandschap faciliteren.

Momenteel zijn er binnen het MuziekOverleg 6 werkgroepen actief die werken op specifieke thema’s: Inclusie & Diversiteit, Fair Practice, Media, Financiering, Educatie en Internationalisering. 

De werkgroep Internationalisering

De werkgroep Internationalisering van het MuziekOverleg werd eind 2022 opgestart en werkt richting een strategisch & gedragen plan voor internationalisering. Dit voorjaar stond vooral in het teken van kennisdeling en inspiratie. VI.BE voerde gesprekken met verschillende stakeholders uit de muzieksector, bracht de bestaande export-hefbomen in kaart en maakte een vergelijkende studie over 9 buitenlandse Muziek Export Kantoren. De werkgroep ging ook dieper in op de werking van EMEE (European Music Export Exchange) en 3 exportkantoren: CNM (het Franse exportkantoor), WBM (het Waalse exportkantoor) en Dutch Music Export, onze Nederlandse collega’s.

Om de inspiratie af te ronden riep de werkgroep op 25 september de sector bij elkaar om de grootste noden te formuleren en samen na te denken over mogelijke oplossingen. Creative Consultancy-bureau Cornelis Serveert verzamelde de belangrijkste input in dit verslag. Dit biedt voor de werkgroep de basis om vervolg te geven aan het schrijven van een exportplan. Dat plan willen we in 2024 voorleggen aan de nieuwe minister van Cultuur en de Vlaamse Regering.

JBL: Martin Garrix Music Academy

Reclame