VI.BE

Infosessies werkingssubsidies binnen het Kunstendecreet: schrijf je in!
© Filip Urban

Infosessies werkingssubsidies binnen het Kunstendecreet: schrijf je in!

VI.BE, Kunstenpunt, Cultuurloket en Vlaams Architectuurinstituut nodigen je uit op 3 infosessies om je te helpen bij de voorbereiding van je subsidiedossier voor de vijf- of tienjarige werkingssubsidies.

19.08.21

Nieuws

De volgende beleidsperiode voor organisaties die structureel gesubsidieerd worden binnen het Kunstendecreet loopt van 2023 tot 2027. De aanvraagdossiers voor die werkingssubsidie moeten binnen zijn op 1 december 2021. Aangezien het Kunstendecreet intussen werd gewijzigd, zal het indienen en beoordelen van dossiers anders verlopen dan in de vorige rondes. Zo kunnen organisaties ook een dossier indienen voor een subsidie over 2 beleidsperiodes (dus 10 jaar), zijn er nieuwe subdisciplines toegevoegd en wordt er een extra landschapscommissie geïnstalleerd.

Wat is nu dat nieuwe decretale kader en waar dien je rekening mee te houden in je aanvraag? Hoe kan je correct begroten? We helpen je op weg! Kunstenpunt, VI.BE, Cultuurloket en VAi organiseren op 6 september (Antwerpen), 9 september (Gent) en 15 september (Leuven) live infosessies voor organisaties die een aanvraag werkingssubsidies willen indienen.

Programma

10u00 – Welkom

10u15 – Infosessie basisinformatie werkingssubsidie + Q&A

12u00 – Lunch

13u00 – Workshop correct begroten

14u00 – Pauze

14u30 – Gesprekstafels (Werksessie)

  1. Ontwikkeling
  2. Participatie
  3. Goed bestuur
  4. Zakelijk beheer – begrotingskwesties
  5. Fair pay
  6. Meerstemmigheid

16u00 – Afronding & drink

Inschrijven

De infosessie is gratis, maar reservatie is wel verplicht.

Bereid je voor

Heb je vragen over het Kunstendecreet, de indien- en beoordelingsprocedure etc.? Mail dan naar advies@vi.be. Opgelet: we kunnen geen feedback geven op individuele dossiers!

Je kan je dossier al voorbereiden met deze tools die het Departement Cultuur, Jeugd en Media ter beschikking stelt:

Pas vanaf 1 september kan je je dossier indienen via KIOSK. Voor wie al eens wil kijken hoe die procedure precies verloopt, heeft het Departement een aantal screenshots gebundeld:

Promo adverteren

Reclame