VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Het Herstel Cultuurkrediet

Het Herstel Cultuurkrediet

Met het Herstel Cultuurkrediet kan je een renteloze lening bekomen met het oog op het herstel van je culturele onderneming of individuele culturele activiteit.

15.04.21

Nieuws

Als je professioneel actief bent in de cultuursector en geen lening kunt krijgen bij de bank, kan je bij Hefboom een Herstel Cultuurkrediet vragen. Zowel culturele organisaties en ondernemers als de individuele kunstenaar komen in aanmerking. Je kan dus ook een lening krijgen als je werkt via een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst, SBK of KVR.

Zo’n krediet is bedoeld om deze onzekere periode te overbruggen, maar ook om te investeren in een (her)opstart van de activiteiten. Het is een krediet met een terugbetalingstermijn van maximum van 6 jaar. Het grote voordeel aan het Herstel Cultuurkrediet is dat het om een renteloze lening gaat. Daarnaast moet je geen waarborg geven en is de lening achtergesteld, wat wil zeggen dat Hefboom in geval van financiële problemen als laatste in de rij van schuldeisers gaat staan. In het eerste jaar kan je bovendien worden vrijgesteld van kapitaalaflossingen.

Vorig jaar kon Hefboom al 27 organisaties ondersteunen met een Cultuurkrediet, in totaal voor 1,3 miljoen euro. De regering heeft beslist om deze steunmaatregel verder toe te laten in 2021 en alle Cultuurkredieten om te dopen tot Herstel Cultuurkredieten. Het maximumbedrag dat kan worden geleend werd ook opgetrokken van 100.000 naar 250.000 euro. Voor hogere bedragen gelden wel bijkomende voorwaarden. Alle modaliteiten kan je terugvinden op de website van Hefboom.

Voor de geïnteresseerden: Cultuurloket organiseert op 26 april een webinar over het Herstel Cultuurkrediet. Je kan bij hen ook steeds terecht voor meer info en advies over de steunmaatregelen en een afspraak maken voor crisisbegeleiding op maat.

Een overzicht van alle andere steunmaatregelen voor de muzieksector vind je in onderstaand artikel terug.