VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Het derde Netwerk Muziekgemeenten in 6 tips

Het derde Netwerk Muziekgemeenten in 6 tips

Dinsdag 20 september verzamelde VI.BE met de steun van VVSG opnieuw gemeenten en steden rond de tafel om samen op zoek te gaan naar inzichten over lokaal muziekbeleid. Ook tijdens deze derde bijeenkomst van het netwerk stond het actief ondersteunen van lokale muzikanten en de muziekscene centraal.

05.10.22

Nieuws

Voor het eerst vond de bijeenkomst niet plaats in een concertzaal, maar wel in het prachtige Utopia in Aalst. Een architecturale parel die in 2018 de deuren opende en een onderkomen biedt aan zowel de stedelijke Academie voor Podiumkunsten als de bibliotheek. Samen met deelnemers uit meer dan 40 gemeenten en IGS’en gingen aan de slag rond thema’s als inburgeren via muziek, bouwen of beheren van repetitieruimtes en het laten weerklinken van muziek in onroerend erfgoed. ’s Middags bezochten we het muziek- en jeugdontmoetingscentrum CINEMA. Een laagdrempelige en bruisende plek waar jongeren op een veilige manier kunnen feesten, genieten van concerten, workshops volgen, repeteren of zelf een event op poten zetten. In de namiddag volgde deel twee van de bijeenkomst, opnieuw in Utopia, waar we de dag ook afsloten met een drankje. Kortom, opnieuw een geslaagde bijeenkomst met veel nieuwe inzichten! We lijsten de belangrijkste hier op.

1 — Repetitieruimte aanbieden? Vertrek vanuit concrete noden.

Ga je aan de slag rond repetitieruimtes? Zorg voor een goed overzicht van de muzikanten én hun noden, zodat je met kennis aan de slag kan gaan en tegemoet komt aan actuele noden van de scene. Al te vaak werden projecten opgestart zonder eerst de doelgroep te bevragen. In vele gevallen zijn kleine aanpassingen zoals het voorzien van bergruimten of een backline bijvoorbeeld voldoende om een vergeten repetitieruimte nieuw leven in te blazen.

2 — Nieuwe doelgroepen bereiken? Verlaat het geëffende pad.

David ‘Ramos’ Joao, die voor Fameus artistieke nieuwkomers die met kunst bezig zijn wegwijs maakt binnen het culturele landschap van Antwerpen, vertelde ons over de kracht van lokaal werken. Je bereikt muzikale nieuwkomers, maar ook kwetsbare jongeren pas op de plekken in jouw stad of gemeente waar ze zich ophouden. Volg de artiesten naar hun eigen plek in de gemeente. Van de moskee tot het buurtrestaurant of de pleintjes: al deze niet-officiële plekken zijn waardevol omdat ze geen drempels hebben, maar ook moeilijk omdat ze een aanpak vragen die vaak haaks staat op hoe officiële organisaties werken. Dit vergt een aangepaste manier van werken, andere vaardigheden. Je moet je handen vuil (willen) maken, tijd steken in ze leren kennen, flexibel zijn in communicatie en naar locaties willen gaan. We doen dit beetje bij beetje al online door in te zetten op verschillende kanalen als TikTok (generatie Z), Instagram (20 tot 30 jarigen) of Facebook (30 tot 40 jarigen), waarom doen we dat dan nog niet offline?

3 — Bouw mee aan een diverse nachtcultuur

Met Nachtplan geeft een collectief van Leuvense jongeren stem aan de Leuvense nacht. Nachtplan zet zich in op de ontwikkeling van een meer diverse Leuvense nachtcultuur. En die diversiteit is belangrijk. Nachtcultuur wordt in de meeste gemeenten namelijk traditioneel geïnterpreteerd als uitgaanscultuur. Denk hierbij aan de Chiro- en Scoutsfuiven (zaalverhuur) of danscafés. In Leuven zagen ze echter dat een groot deel van de jongeren hiermee op hun honger bleef zitten. Nachtplan wil ruimte geven aan jonge mensen die niet gewoon willen fuiven, maar identiteit willen maken, experimenteren, creëren, groeien of ondernemen in een safe(r) space. En ruimte geven mag je letterlijk nemen: een nieuwe nachtclub is in ontwikkeling. Een ruimte die overdag geen spaghettifeesten of bingoavonden zal hosten maar echt kan toegeëigend worden door de jongeren.

4 — Ontdek het diverse potentieel van erfgoedlocaties

Bij het programmeren van muziek in erfgoed, is het van groot belang om op voorhand goed te weten tot welk genre de locatie zich leent. Kerken lenen zich meer tot akoestische sessies, terwijl in openlucht hardere genres beter tot hun recht komen. Vooraleer er geïnvesteerd wordt in een erfgoedlocatie, is een goed onderzoek nodig naar de mogelijkheden van iedere locatie. Zet voordien zeker ook in op tijdelijk gebruik om de mogelijkheden van verschillende locaties te (her)ontdekken.

5 — Support your local dj scene

Organisatoren lijken steeds vaker dj’s boven livebandjes te verkiezen. Dj’s nemen minder vierkante meters in, kunnen uren aan een stuk spelen, zijn vaak goedkoper, enzovoort. De (commerciële) voordelen wegen dus al snel door. Is het dan wel nodig om ook speelkansen voor lokale dj’s te gaan stimuleren? Jazeker, al heeft mogelijk niet iedere dj nood aan ondersteuning. Het is belangrijk om kansen te bieden aan beginnende dj’s via bijvoorbeeld een open booth, een event als Lokale Helden of een feestzaal met laagdrempelige huurvoorwaarden. Wees je er ook van bewust dat veel jonge dj’s ‘kleine ondernemers’ zijn. Het dj’en vereist ondernemerschap, initiatief, creativiteit en gaat zo vaak hand-in-hand met het organiseren van eigen feesten, het oprichten van een collectief, eigen online radioshow of label. Het zijn deze initiatieven die absoluut baat kunnen hebben bij een extra impuls vanuit de gemeente.

6 — Zet in op een open podium

Een free podium, open mic, jamavond, … het kind heeft vele namen. Lady Blaxx gaf ons enkele gouden tips om een open podium optimaal te laten verlopen en iedereen welkom te doen voelen. Muziek spelen kost geld. Een open podium dat voorzien is van een backline en waar het delen van instrumenten gestimuleerd wordt opent daardoor de deur voor muzikanten die zelf niet over het nodige materiaal beschikken. Zorg ook altijd voor een professionele omkadering, zo kunnen deelnemers bijvoorbeeld met een technieker leren werken en genieten van een optimale sound. Beschouw het open podium ook altijd als een netwerkmoment, waar je diverse muzikanten in kan betrekken. Last but not least: zorg altijd voor een host. De host laat iedereen welkom voelen, bewaakt de vibe, legt de spelregels uit en zorgt dat iedereen een kans krijgt.

Interesse in een Popraad of om bij het netwerk aan te sluiten? Stuur een mailtje naar lokaal@vi.be.