VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Hervorming kunstenaarsstatuut: nieuwe regels vanaf 1 oktober

Hervorming kunstenaarsstatuut: nieuwe regels vanaf 1 oktober

De federale overheid is al een tijdje bezig met het hervormen van het zogenaamde kunstenaarsstatuut. Er is nu al een akkoord over de regels rond de werkloosheidsuitkering. De nieuwe regeling gaat in op 1 oktober. Cultuurloket gaf er op 6 september een webinar over. Bekijk hier de replay!

15.09.22

Nieuws

Op 23 augustus werd een aantal nieuwe regels rond de kunstwerkuitkering gepubliceerd. Dat is de nieuwe naam voor de werkloosheidsuitkering die je kan krijgen als je onder de regels van het zgn. kunstenaarsstatuut valt. Deze nieuwe regeling is een eerste stap in de grondige hervorming van dat kunstenaarsstatuut.

Wat verandert er op 1 oktober 2022 concreet?

  • als je op 30 september al onder de voordeelregels van het kunstenaarsstatuut valt, zal je automatisch overschakelen naar de nieuwe kunstwerkuitkering;
  • de regels voor de berekening van je uitkering veranderen;
  • je hebt recht op die uitkering voor een periode van 3 jaar;
  • daarna moet je een aanvraag tot hernieuwing indienen. Die hernieuwing krijg je als je 78 gewerkte dagen kan aantonen op een periode van 36 maanden.

Om de overgang naar de nieuwe kunstwerkuitkering vlot te laten verlopen, neem je het beste nu al contact op met je uitbetalingsinstelling (hulpkas of vakbond).

Cultuurloket organiseerde over deze wijziging, en de veranderingen die er mogelijks nog zitten aan te komen, een webinar. Bekijk de replay hier.

Wat zit er verder nog aan te komen?

  • een nieuw kunstwerkattest dat toegang geeft tot verschillende voordeelregels (o.a. in de werkloosheidsreglementering)
  • een soepele toegang tot dat attest voor startende kunstenaars en kunstwerkers
  • een nieuwe Kunstwerkcommissie (die de huidige Commissie Kunstenaars vervangt)
  • hervorming van de KVR: wordt herdoopt tot Amateurkunstenvergoeding (AKV), de bedragen worden verlaagd en er wordt meer verantwoordelijkheid bij de opdrachtgevers gelegd.

De wetgeving hierover is nog niet rond. Er wordt verwacht dat alle nieuwe regels ten laatste op 1 januari 2024 in werking zullen treden. Lees alvast de samenvatting van de nieuwe regels op de site van Cultuurloket.