VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Groen licht voor opstart Belgisch jazznetwerk

Groen licht voor opstart Belgisch jazznetwerk

De eerste stap naar een Belgisch jazznetwerk is gezet. Op 23 maart kwamen in LaVallée (Brussel) een 100-tal jazzprofessionals samen. De middag werd gevuld met argumenten waarom een Belgisch jazznetwerk interessant zou kunnen zijn, welke thema’s het netwerk zou moeten behandelen en wat de ‘next steps’ zouden kunnen zijn.

19.04.23

Nieuws

Dit was zeker niet de eerste poging om een jazznetwerk te creëren. Er is al lang belangstelling voor, zeker na de komst van Covid-19. Het voorbije jaar kwamen al een paar voorbereidende gesprekken op gang waarin de interesse in en de behoefte aan een jazznetwerk werden besproken. De aanpak om daar samen met de sector toe te komen werd toen onderzocht.  

Een dergelijk netwerk biedt een grote toegevoegde waarde. Denk maar aan vergelijkbare netwerken zoals het Flanders Folk Network en het Belgian Worldwide Music Network. Beide netwerken hebben hun meerwaarde voor de traditionele muzieksector zeker al weten te bewijzen. Daarom vond we dat het hoog tijd was voor een Belgisch jazz netwerk!

Tijdens de middag werd besproken waarom een Belgisch jazznetwerk interessant zou kunnen zijn, welke thema’s het netwerk zou moeten behandelen en wat de next steps zouden kunnen zijn.

Enquête legt belangrijkste noden bloot

Er werd op voorhand een enquête uitgestuurd. Daarin werd gepolst naar de belangrijkste thema’s die het netwerk zou moeten ‘tackelen’. De top vijf onderwerpen die hieruit kwamen zijn als volgt: 

  • Publieksbereik

  • Internationalisering

  • Uitwisseling tussen Vlaanderen en Wallonië

  • Speelkansen 

  • Financiën & fair practice (kunstwerkattest, subsidies, …)

Andere thema’s als ecologie, gender/inclusie en onderwijs werden ook aangehaald tijdens de dag. 

Betrokkenheid van het netwerk 

Collega Wouter Degraeve haalde twee punten aan waar een Belgisch jazznetwerk zeker bij zou kunnen betrokken worden:

  1. Eerst en vooral werd de betrokkenheid van het MuziekOverleg bij de Werkgroep Internationalisering aangeduid. Dit thema is een absolute prioriteit in de gehele muzieksector. Er is niet alleen nood aan een herevaluatie van de huidige instrumenten en budgetten, maar ook aan duidelijke aanbevelingen voor beleidsmakers. 

  2. Ten tweede is er de nood aan een landschapstekening, oftewel een beschrijving van de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van het kunstenveld. Uiteindelijk moet het eindverslag van deze landschapstekening de strategische visie van de nieuwe minister van Cultuur voeden. De coördinatie van het proces wordt aangepakt door Kunstenpunt (FAI) samen met VI.BE, VAi, VAF en Literatuur Vlaanderen.

Belgium Booms @ Jazz Brugge 2023

De Belgian Jazz Meeting vond vroeger om de twee jaar plaats als een op zichzelf staand evenement. Belgium Booms (samenwerking tussen VI.BE en Wallonie-Bruxelles Musiques) en JazzLab steken het concept nu in een nieuw jasje: elk jaar pikt een internationaal bezoekersprogramma in op een bestaand, gerenommeerd Belgisch jazz evenement. Met als eerste testcase Jazz Brugge (november ‘23). De opzet blijft dezelfde: professionals uit de internationale jazzscene worden uitgenodigd om onze lokale scene te verkennen en om netwerking te bevorderen. 

Vier Belgische bands spelen een concert tijdens het jazzfestival. De bands worden geselecteerd als officieel onderdeel van het festival. Bovendien zullen de bands ook mee de internationale delegatie vormgeven. 

European Jazz Conference 2024 @ Gent

Een volgende grote opportuniteit voor het potentiële Belgische Jazz Netwerk is het feit dat de European Jazz Conference in 2024 in Gent zal plaatsvinden. 

De European Jazz Conference is een meerdaags evenement dat vertegenwoordigers van alle leden van het Europe Jazz Network (en sinds kort iedereen actief in de wereldwijde jazzsector) bij elkaar brengt. Naast netwerkmomenten, werkgroepen en paneldiscussies rond actuele thema’s (duurzaamheid, gendergelijkheid, sociale inclusie, publieksontwikkeling, educatie, ...), krijgt de gaststad en diens organisaties ook de kans hun troeven uit te spelen en de Belgische jazz scene internationaal in the picture te zetten. 

Er zullen een 10-tal showcaseconcerten worden georganiseerd, met aandacht voor inclusie en fair practice. De open call voor artiesten zal dit najaar verspreid worden en de Belgische jazzsector zal actief geïnformeerd en bevraagd worden over de organisatie van het event. 

What’s next?

Over het algemeen is er een heel positieve houding tegenover het idee van een Belgisch jazz netwerk. In de komende weken wordt dus samengezeten met iedereen die aangaf actief betrokken te willen zijn bij het netwerk. Er wordt dan bekeken hoe we de volgende stappen zetten (overleg over bijvoorbeeld de naam, de communicatie met de leden, de structuur van het netwerk, de volgende sectormeeting, de aanpak van de thema’s, afkloppen van de kerngroep (board), etc.).

Ten slotte werd de vernieuwde jazzinbelgium.be site kort voorgesteld. Het doel van deze nieuwe website is om de Belgische jazzscene te verbinden en te promoten binnen- en buiten België. Er wordt nog onderzocht welke link de website en het netwerk kunnen hebben.

De namiddag werd afgesloten met een netwerkmoment, een hapje en drankje en fijne jazzconcerten van Julien Tassin, Gratitude Trio en Too Noisy Fish, DJ Grazzhoppa & Dimitri Verhulst

Meer informatie

Interesse om actief lid te worden? Of wil je deel uitmaken van de werkgroepen of het bestuur? Je kan steeds onze collega Lize contacteren met al je vragen! 

JBL: Martin Garrix Music Academy

Reclame