VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

6 nieuwkomers bij de structureel gesubsidieerde muziekorganisaties

6 nieuwkomers bij de structureel gesubsidieerde muziekorganisaties

Elk dossier voor werkingssubsidies dat werd ingediend op 1/12/2021 werd door een beoordelingscommissie gewikt en gewogen op zowel artistieke als zakelijke criteria. Na een digitaal gesprek, waarin extra toelichting gegeven kon worden bij het dossier, geven de commissies nu hun eerste oordeel over de dossiers. We maakten deze analyse op basis van de objectieve gegevens waarover we momenteel beschikken.

30.03.22

Nieuws

Dit artikel werd op basis van nieuwe informatie geüpdatet op 1 april om 16u40.

Elke beoordelingscommissie kreeg dit keer een vast budget dat ze kon verdelen over de dossiers die ze positief beoordeelt. Dat is nieuw sinds de jongste hervorming van het Kunstendecreet. De verdeling van de ingestuurde dossiers over de commissies en de bijhorende beschikbare budgetten vind je hier. De eerste beoordelingen die de commissies nu gegeven hebben, vallen uiteen in 3 categorieën:

  • ‘positief binnen budget’: zowel artistiek als zakelijk kreeg het dossier een positieve beoordeling, de organisatie die indiende mag zeker zijn van werkingssubsidies de komende 5 jaar. 
  • ‘positief buiten budget’: het dossier werd goed bevonden, maar het beschikbare budget is al verdeeld over andere positief beoordeelde dossiers. De werkingen die dit pre-advies kregen, kunnen nog opgepikt worden door de nieuwe Landschapscommissie, die een budget van zo’n 4,5 miljoen euro daarvoor ter beschikking heeft (over alle kunstendisciplines heen).
  • ‘negatief’: de werking komt niet in aanmerking voor werkingssubsidies. Een negatief beoordeeld dossier kan in principe enkel nog worden opgepikt door de minister zelf (zie verder).

Concrete bedragen worden nog niet meegedeeld, al kregen heel wat organisaties bij hun beoordeling ook al te horen of ze minder of meer gaan krijgen dan gevraagd in het dossier. We geven je hieronder het overzicht van alle muziekorganisaties die een aanvraag hebben ingediend plus de beoordeling.

Commissie pop, rock/alternative, hiphop/R&B, dance

Organisatie Beoordeling
(K-RAA-K)3 Positief binnen budget
4AD Positief binnen budget
Absolutely Free Festival vzw Negatief
B 52 Negatief
Bestov! Positief binnen budget
Cactus Muziekcentrum Positief binnen budget
De Casino  Positief binnen budget
De Console (Consouling) Negatief
De Zwerver  Positief binnen budget
Democrazy vzw Positief binnen budget
Eb & Vloed (Scratch + Snuff) Negatief
GC De Vaartkapoen Positief buiten budget
Gentlemanagement Negatief
Gonzo Circus Positief binnen budget 
Het Depot Positief binnen budget 
Les Ateliers Claus Negatief
Lootgenot (dunk!festival) Negatief
Rockoco vzw Positief binnen budget
STUK Kunstencentrum Positief binnen budget
TRX (Trix) Positief binnen budget
VOLTA Negatief
Wilde Westen Positief binnen budget

Commissie jazz, traditionele muziek

Organisatie Beoordeling
Aubergine Positief binnen budget
Bonk (Flat Earth Society) Positief binnen budget
Brussels Jazz Orchestra Positief binnen budget 
Choux De Bruxelles Positief binnen budget
Citadelic Positief binnen budget
Cluster Positief binnen budget 
De Centrale Positief binnen budget
De Uitvoerderij (Art-Spot) Negatief
De Vrienden van Brosella Positief binnen budget
Inside Jazz Positief binnen budget
Jazz en Muziek (Gent Jazz) Negatief
Jazz Projects vzw (BXL Jazz Weekend) Negatief
KC Nona (in fusie met o.a. Jazzlab) Positief buiten budget 
La Barraca Negatief
Met-X Positief binnen budget
Muziekcentrum De Bijloke Positief binnen budget 
Muziekcentrum Dranouter Positief binnen budget
Muziekpublique Positief binnen budget
Noordstarfonds (Handelsbeurs) Positief binnen budget 
Sfinks Positief buiten budget
Sound In Motion  Positief binnen budget
’t Ey Negatief
The Celtic Art Gallery Negatief
Theaterwerkplaats Rataplan Negatief
Walter Werkt Positief binnen budget
Wesp Positief binenn budget
Zephyrus Music Positief binnen budget

Andere commissies

Sommige bekende muziekwerkingen (of organisaties die op z’n minst deels met muziek bezig zijn) dienden hun dossier in bij andere beoordelingscommissies. Die verzamelen we hier.

Organisatie Beoordeling
Ancienne Belgique (Kunstinstellingen) Positief binnen budget 
Bij' De Vieze Gasten (Multidisciplinair) Positief binnen budget
Beursschouwburg (Multidisciplinair) Positief binnen budget
De Vergunning - De Koer (Transdiciplinair) Positief binnen budget
KAAP (Multidisciplinair) Positief binnen budget
KC De Studio - Villanella (Multidisciplinair) Positief binnen budget
Recyclart (Multidisciplinair) Positief binnen budget
VI.BE (Specifieke kerntaken) Positief binnen budget

Wat leren we hieruit?

Als we even uitzoomen, tekenen zich een aantal tendenzen af. De belangrijkste lichten we hieronder toe.

  • de beoordelingscommissies hadden zeker op budgettair vlak geen makkelijke opdracht. In de commissie pop, rock/alternative, hiphop/R&B, dance werden aanvragen ingediend voor een totaal bedrag van iets meer dan € 7,8 miljoen. De commissie kreeg van de Vlaamse overheid een bedrag van bijna € 4,3 miljoen om te verdelen. In de commissie jazz, traditionele muziek was er € 3,6 miljoen te verdelen, terwijl de aanvragen goed waren voor bijna € 6,7 miljoen.
  • de komende 5 jaar is er door de beoordelaars ruimte gemaakt voor 6 nieuwkomers in het muziekveld: Citadelic, KC Nona (weliswaar positief buiten budget), Sound In Motion, Werkplaats Walter, Wesp en De Koer. Voor 8 andere organisaties die voor het eerst een aanvraag voor werkingssubsidies indienden is het verdict echter negatief. Dat is het geval voor o.a. Consouling, dunk!, La Barraca, ’t Ey, VOLTA, Brussels Jazz Weekend, Art-Spot of Absolutely Free Festival. Hoewel er dus de komende periode sprake is van enige 'verjonging’ binnen het gesubsidieerde veld wordt de aanvraag van een aantal organisaties die toch al een stevige reputatie in het veld hebben niet gehonoreerd.
  • alle clubs van het Clubcircuit van wie we over de bedrag-gegevens beschikken, krijgen een lager bedrag geadviseerd dan ze hebben gevraagd. Dat betekent dus dat er in die werkingen geen groei mogelijk zal zijn, terwijl heel wat clubs ambitieuze plannen hebben of in de komende beleidsperiode wilden inzetten op een extra functie (bv. ontwikkeling naast presentatie).
  • Een aantal gevestigde waarden dreigt uit het gesubsidieerde circuit te zullen verdwijnen. Dat is bv. het geval voor Gent Jazz, Les Ateliers Claus en Gentlemanagement. Voor die laatste zou dat kunnen betekenen dat ze minder kunnen gaan inzetten op risicovolle bands en artiesten die nog in volle ontwikkeling zijn.

En nu? 

Organisaties die het niet eens zijn met hun negatieve beoordeling, of positief buiten budget, kunnen nu eerst nog een repliek schrijven. Die dient enkel om ‘materiële fouten’ recht te zetten, lees feitelijke fouten die de commissie maakte in de beoordeling van een begroting of van een artistieke werking. Daarna gaan alle adviezen en geadviseerde bedragen naar (het kabinet van) minister Jambon. Die gaat dan in gesprek met de lokale overheden: steden en gemeenten waar organisaties zitten die een dossier hebben ingediend krijgen dus ook hun zeg in het beoordelingsproces. Uiteindelijk maakt de minister een finale beslissing (hij kan bv. op eigen initiatief nog dossiers oppikken die negatief werden beoordeeld of dossiers die positief buiten budget waren, maar niet opgepikt werden door de Landschapscommissie) die voorgelegd wordt aan de Vlaamse regering. Die maakt dan uiterlijk op 30 juni 2022 de verdeling bekend. Dan weten we definitief hoe het gesubsidieerde muzieklandschap eruit ziet voor de periode 2023-2027.