VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Geen indoor repetities meer voor niet-professionele artiesten

Geen indoor repetities meer voor niet-professionele artiesten

Door de slechte coronacijfers worden de regels dezer dagen constant geëvalueerd en bijgestuurd. Na een eerdere opening voor repeteren, opnemen en educatie, gaat de deur voor niet-professionele muzikanten opnieuw op slot.

28.01.21

Nieuws

We zetten de nieuwe richtlijnen op een rij die te lezen zijn op de website van het departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid (klik op ‘document met veelgestelde vragen van Cultuurloket’). Die regels zijn nu ook volledig in lijn met wat het Nationaal Crisiscentrum communiceert via info-coronavirus.be.

Opnemen en repeteren

 • Niet-professionele artiesten mogen enkel buiten opnemen en repeteren, mits respect voor de algemene regels (maximum vier personen, afstand bewaren enz.) en van het basisprotocol cultuur.
 • Opnames en repetities zijn toegelaten in het kader van professionele activiteiten
  • in een apart lokaal (niet bij iemand thuis)
  • mits respect voor de regels die gelden voor ondernemingen die diensten aanbieden aan consumenten (o.a. 1 artiest per 10 vierkante meter, regelmatig verluchten & desinfecteren, mondmaskerplicht, ontsmettende gel bij het binnenkomen etc.)
  • mits respect van het basisprotocol cultuur en van de Sectorgids professionele kunsten
  • met een attest van de werkgever of opdrachtgever, dat bevestigt dat je niet kunt thuiswerken
  • je kunt een verklaring op eer tekenen, die bevestigt dat het om een professionele activiteit gaat en dat alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen zijn.

Muzieklessen

Fysieke privélessen (daarmee wordt bedoeld lessen die niet in het Deeltijds Kunstenonderwijs georganiseerd worden) zijn niet toegelaten, behalve de vorming van personeel (maar bij voorkeur ook op afstand, en in ieder geval met naleving van de sanitaire regels van toepassing op de werkvloer).

Kinderen jonger dan 12

Voor kinderen onder de 12 jaar is er voorlopig nog een en ander mogelijk. Dit zijn de geldende regels:

 • activiteiten moeten georganiseerd worden door een club of vereniging
 • maximum 50 deelnemers (inclusief begeleiding)
 • in aanwezigheid van een meerderjarige begeleider
 • de begeleider respecteert in de mate van het mogelijke de afstand van 1,5 m en draagt een mondmasker
 • geen overnachtingen.

Let op: deze regels wijzigen normaal gezien later deze week/dit weekend nog eens het nieuwe MB gepubliceerd wordt dat de vrijetijdsactiviteiten voor -12-jarigen en 12-18-jarigen regelt. Daarin zal het aantal deelnemers normaal gezien beperkt worden tot 10.

Vernieuwd overzicht coronasteunmaatregelen

Promo adverteren

Reclame