VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Federale ministers voeren extra vergoeding voor artiesten uit streaming in

Federale ministers voeren extra vergoeding voor artiesten uit streaming in

Begin 2019 werd de veelbesproken Europese Directive on Copyright in the Digital Single Market goedgekeurd. Daarin wordt o.a. voorzien in een faire vergoeding voor artiesten als hun werk digitaal geëxploiteerd wordt. Ministers Dermagne en Vandenbroucke zetten dat nu om in Belgische wetgeving d.m.v. een zogenaamde 'billijke vergoeding' voor uitvoerende artiesten. Die zou voorlopig enkel van toepassing zijn op platformen met user generated content, zoals bv. YouTube. Spotify en co. zouden die bijkomende vergoeding voorlopig dus niet moeten betalen.

18.03.22

Nieuws

Telkens een opname wordt afgespeeld op de radio, in een dj-set, in een café of wachtkamer krijgen de muzikanten die op die opname hebben meegespeeld daarvoor een zgn. billijke vergoeding. Die wordt geïnd en verdeeld door de collectieve beheersvennootschap PlayRight. Tot nu toe bestaat zo’n vergoeding niet voor streaming. Artiesten krijgen hun vergoeding voor streaming uitbetaald via de deals die ze sluiten met hun platenlabels of (online) distributeurs, niet via PlayRight. Daar willen de ministers nu verandering in brengen.

Op 18 maart keurde de federale minsterraad een voorstel van ministers Dermagne (Economie) en Vandenbroucke (Sociale Zaken) goed om zo’n bijkomende vergoeding ook in te voeren voor streaming. Concreet staat in het voorstel dat streaming services in een ‘onoverdraagbaar vergoedingsrecht voor uitvoerende kunstenaars’ moeten voorzien. PlayRight zou gemandateerd worden om deze vergoeding te innen bij de streaming services en te verdelen over de muzikanten die lid zijn van de beheersvennootschap. Over de hoogte van de vergoeding wordt in het voorstel niets gezegd, die zou door PlayRight onderhandeld moeten worden met de streaming services. Deze bijkomende vergoeding zou in principe bovenop de royalty moeten komen die een artiest krijgt van hun distributeur of platenfirma. Welke gevolgen deze extra vergoeding heeft voor de complexe inkomstenverdeling tussen streaming services, platenfirma’s, beheersvennootschappen en artisten is nog niet helemaal duidelijk.

Zoals zo vaak in dit soort kwesties schuilt de duivel ook hier in de details. De invoering van deze vergoeding geldt namelijk maar voor bepaalde soorten streamingplatformen: de Online Content-Sharing Service Providers of OCSSPs die in art. 17 van de Europese Richtlijn worden vernoemd. Ze worden in de Europese regelgeving omschreven als platformen waarbij gebruikers zélf de content kunnen uploaden. Dat is heel duidelijk het geval bij platformen als YouTube, maar bij Spotify is dat betwijfelbaar. Op dit moment is het dan ook hoogst onduidelijk of artiesten zo'n nieuwe vergoeding ook zullen kunnen krijgen voor de streams die ze verzamelen op Spotify, Apple Music en co. De komende tijd zullen daarover wel nog wat rechtszaken uitgevochten worden...

De wettekst moet nu nog worden besproken in het Federaal Parlement. Als die het voorstel goedkeurt, is de omzetting van de Europese richtlijn in Belgische wetgeving een feit en krijgen artiesten dus een bijkomende vergoeding voor (bepaalde vormen van) streaming van hun opnames.