VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Europese exportbureaus bundelen krachten tegen corona
coronavirus © cdc

Europese exportbureaus bundelen krachten tegen corona

EMEE voert een versnelde onderlinge informatie-uitwisseling in, om de muzieksector zo correct mogelijk te informeren over maatregelen tegen het coronavirus.

13.03.20

Nieuws

European Music Exporters Exchange (EMEE), het netwerk van Europese exportbureaus waarvan ook VI.BE deel uitmaakt, levert sinds vorige week extra inspanningen rond informatieuitwisseling in verband met het coronavirus.

Op momenten als deze wordt de meerwaarde van transnationale samenwerkingen eens te meer duidelijk. 

Sinds de week van 2 maart, wisselen de partners van het EMEE-netwerk onderling – zowel formeel als informeel – zoveel mogelijk informatie uit rond maatregelen betreffende het coronavirus. Italië, zoals bekend het voorlopig zwaarst getroffen Europese land, speelde daarbij een belangrijke sensibiliserende rol.

Ook naar onze achterban toe – lees: in de eerste plaats de muzieksectoren in de landen van de respectievelijke EMEE-partners – willen we zo transparant en correct mogelijk communiceren. Dat doen we vooralsnog op twee manieren:

Mocht je zelf aanvullingen of vragen hebben, dan kan je ons altijd per mail contacteren.

Promo adverteren

Reclame