VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Europese Commissie publiceert twee nieuwe studies over de Europese muzieksector
© alejandro ortiz

Europese Commissie publiceert twee nieuwe studies over de Europese muzieksector

Onderzoeksbureaus KEA en Panteia voerden in opdracht van de EC een studie uit naar de markttrends binnen de muzieksector en onderzochten de haalbaarheid van een Europees muziekobservatorium.

16.11.20

Nieuws

Vorige week publiceerde de Europese Commissie twee recente studies die betrekking hebben op de muzieksector. In opdracht van het Directoraat-Generaal voor Educatie, Jeugd, Sport en Cultuur onderzochten KEA en Panteia enerzijds de haalbaarheid van een Europees muziekobservatorium, anderzijds analyseerden ze trends binnen en noden van de Europese muziekmarkt.

De bevindingen van het eerstgenoemde onderzoek pleiten steevast in het voordeel van de uitbouw van een zogenaamd muziekobservatorium, ofte: een Europees onverkoepelend onderzoeksorgaan voor de muziek.

“De belangrijkste vaststelling van dit onderzoek luidt dat de overgrote meerderheid van de bevraagde stakeholders de oprichting van een onafhankelijk European Music Observatory steunt, dat grotendeels (indien niet exclusief) bekostigd moet worden met Europese middelen.” Zo luidt de conclusie van KEA en Panteia.

“Beleidsmakers en sectorspelers delen het verlangen om de krachten te bundelen rond belangrijke thema’s voor de toekomst van de Europese muziek.”

DG EAC, KEA & Panteia

Als belangrijkste reden daarvoor geven de onderzoekers aan dat het zowel sectorspelers als overheden onbtreekt aan betrouwbare en volledige data op lokaal, nationaal en Europees niveau. Bovendien variëren de onderzoeksmethodes sterk tussen de regio’s en lidstaten. 

Een Europees muziekobservatorium moet gedeelde belangen delen van commerciële, non-profit en publieke actoren binnen het muziekveld. Transparantie moet voorop staan. En iedere subsector moet betrokken worden.

De link naar de website van de Europese Commissie vind je hier. Onderaan dit artikel is ook de PDF-versie (in het Engels) toegevoegd.

Gelijktijdig publiceerde de Commissie ook een tweede onderzoek, namelijk een analyse van markttendensen en leemtes in de overheidssteun voor de muzieksector. De studie focuste op drie belangrijke evoluties:

1. concentratie in de recorded zowel als de livesector
2. evolutie in gewoontes van muziekconsumptie
3. dalende steun voor belangrijke muziekinstellingen

Op basis daarvan formuleerden onderzoeksbureaus KEA en Panteia een aantal aanbevelingen voor beleidsmakers, die terugvindt in de volledige studie op de website van de EC. Het is wel belangrijk om in het achterhoofd te houden dat deze studie uitgevoerd werd vooraleer de impact van COVID-19 op de muzieksector duidelijk werd.

Haalbaarheidsstudie naar een Europees muziekobservatorium

Analyse van Europese markttrends en ondersteuningsnoden

artikels/attachments/feasibility-study-for-the-establishment-of-a-european-music-observatory
JBL: Martin Garrix Music Academy

Reclame