VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

EMEE publiceert een analyse van 29 exportkantoren en een marktstudie over India

EMEE publiceert een analyse van 29 exportkantoren en een marktstudie over India

EMEE is een non-profit vereniging bestaande uit 33 nationale en regionale muziek exportkantoren uit 28 landen waarvan VI.BE ook lid is. Als onderdeel van het European Music Export resource centre publiceerde de organisatie zo pas een analyse van 29 exportkantoren en een marktstudie over India.

01.10.23

Nieuws

EMEE staat voor European Music Exporters Exchange. De missie van EMEE is het versterken van de Europese muzieksector door het stimuleren van muzikale diversiteit, zichtbaarheid en het ondersteunen van mobiliteit binnen en buiten Europa. Doelstellingen van de organisatie zijn o.a. 

 • Het initiëren en faciliteren van de uitwisseling van expertise, informatie, data en best practices tussen Europese exportkantoren en de artiesten en bedrijven die zij empoweren door het ontwikkelen van een dynamisch en waardevol Netwerk van Europese muziekexportkantoren.
 • Ontwikkelen en organiseren van samenwerking tussen leden door het uitvoeren van projecten binnen en buiten Europa.
 • Het vertegenwoordigen van de belangen van leden en degenen die zij van dienst zijn bij Europese en internationale instellingen voor zaken die betrekking hebben op muziekexport.

Europees centrum voor muziekexport

Het European Music Export resource centre is een centrum voor informatie, inzichten en hulpmiddelen voor artiesten, professionals en bedrijven om hen te helpen bij het ontwikkelen van muziekexportstrategieën en om Europese muziek naar een wereldwijd publiek te brengen. 

Het informatiecentrum is onderverdeeld in verschillende secties en biedt een steeds groeiende verzameling kennis, inzichten en hulpmiddelen door middel van het volgende: 

 • Landenprofielen - uitgebreide, maar toegankelijke overzichten van zowel Europese als internationale muziekmarkten per land. Elk profiel bevat informatie over de muzieksectoren in het geprofileerde land, gesegmenteerd naar subsectoren van de industrie en variërend van algemene statistieken (indien beschikbaar) tot praktische suggesties van lokale experts. 
 • Gidsen en hulpmiddelen voor muziekexport - een breed scala aan artikelen, inzichten, overzichten, hulpmiddelen en andere bronnen die thematisch zijn georganiseerd. De inhoud is verzameld uit verschillende bronnen en biedt een uitgebreide starterskit voor wie inzicht wil krijgen in hoe en wat te doen om zijn muziekexportplannen van de grond te krijgen.
 • Evenementenkalender - er zijn veel evenementen in Europa en wereldwijd waar professionals uit de muzieksector samenkomen om te netwerken en te leren, zoals showcasefestivals, conferenties, handelsbeurzen en seminars. De kalender van het resource center biedt een actueel en dynamisch overzicht van deze evenementen. 
 • Verklarende woordenlijst van belangrijke termen en concepten - de muzieksector heeft zoals elke andere sector zijn eigen professionele taal die, vooral voor een beginner, moeilijk te navigeren kan zijn. Bovendien worden veel termen van land tot land of van sector tot sector op verschillende manieren gebruikt. Een verklarende woordenlijst geeft uitleg over termen en concepten die in het materiaal op deze website worden gebruikt.   

De inhoud van het resource center is meestal een verzameling van openbaar beschikbare bronnen, maar een deel is ook gebaseerd op origineel onderzoek, bijvoorbeeld internationale marktstudies die te vinden zijn in de landenprofielen. Het bronnencentrum is een doorlopend werk en er wordt regelmatig nieuwe inhoud aan toegevoegd.

Nieuwe studies

Onder de titel “Developing Music Export In Europe” publiceerde EMEE recent een uitgebreide analyse van 29 muziekexportorganisaties.

Ondanks de vermeende democratisering van digitale technologieën, die het mogelijk maken om muziek onmiddellijk overal tegelijk te horen, wordt de uitdaging om een trouw publiek in het buitenland te ontwikkelen groter naarmate men verder van zijn thuisland verwijderd is. Het ontwikkelen van muziekexportcapaciteit in Europa is een prominent onderwerp in de muziekbeleidswereld, waaronder het Music Moves Europe initiatief, maar wat betekent het in de praktijk en wie doet het in Europa?

Het EMEE rapport “Music Export Development in Europe” (Volume 1) geeft een uitgebreide analyse van 29 Europese muziekexportorganisaties. Het onderzoekt hun organisatiestructuren, financieringsmodellen en hun rol in het ondersteunen van artiesten en muziekondernemers bij het opzetten van internationale carrières en bedrijven. Het rapport schetst ook de Europese strategie voor muziekexport, waarbij het 6-stappen ontwikkelingstraject wordt gebruikt als kader om de diverse activiteiten op het gebied van exportontwikkeling tot een samenhangend geheel te organiseren.

Het volledige rapport kan je hier downloaden.

Daarnaast is op het European Music Export resource centre nu ook het rapport “Music Market Perpectives: India” terug te vinden. Een algemeen verslag over de Indiase muziekmarkt, inclusief een onderzoeksmissie naar Mumbai, werd reeds eerder gepubliceerd. Een prospectiemissie met een groep van 10 Europese muziekexportorganisaties werd georganiseerd in april 2023. Deze nieuwe studie omvat de bevindingen van het eerste algemene verslag en bevat de belangrijkste lessen van de prospectiemissie die erop volgde. Deze stappen maken deel uit van een groter strategisch initiatief om sterkere netwerken op te bouwen tussen Europese en Indiase muziekprofessionals en meer kansen te creëren voor zowel Europees als Indiaas talent.

De studie focust op:

 • de livesector
 • publishing & sync
 • labels, streaming & marketing
 • capacitybuilding

en geeft telkens een aantal handige key takeaways mee.

Het rapport valt hier te lezen.

Voor een volledig overzicht van alle reeds gepubliceerde marktstudies en exportgidsen kan je surfen naar https://www.europeanmusic.eu/content/

JBL: Martin Garrix Music Academy

Reclame