VI.BE

Doe beroep op de BAR: een financiële compensatie voor de negatieve gevolgen van de Brexit

Doe beroep op de BAR: een financiële compensatie voor de negatieve gevolgen van de Brexit

Om de negatieve impact van de Brexit op te vangen, werd de BAR-financiering in het leven geroepen. Ook cultuurwerkers of organisaties binnen de muziekindustrie kunnen vanaf nu beroep doen op deze subsidie voor kosten gemaakt tussen 1 januari 2020 en 31 december 2023. Op 1 juni om 12 u. organiseren het Departement Cultuur, Jeugd en Media, Vlaio, cultuurloket en de steunpunten (VI.BE, FARO, Kunstenpunt, Circuscentrum) een online infosessie. 

25.04.22

Nieuws

Op 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk definitief uit de Europese Unie getreden. Veel Vlaamse ondernemers, organisaties, vzw’s en overheidsentiteiten zijn getroffen door de handelsbelemmeringen, die ontstaan zijn uit het vertrek van het VK uit de douane-unie en de interne markt. Ook de culturele sector voelt de gevolgen. Om de negatieve impact op te vangen heeft de Europese Unie de BAR-middelen toegekend aan de lidstaten. VLAIO is hierbij verantwoordelijk voor het administratieve luik.

Hoe gaat het in zijn werk?

Ondernemingen, organisaties, vzw’s en overheden moeten bewijzen dat ze voor de Brexit een feit was, al een (handels)relatie hadden met het Verenigd Koninkrijk en dat zij schade ondervinden ten gevolge van de Brexit. Deze kosten kunnen zich uiten in personeelskosten, investeringen, werkingskosten, overheadkosten en externe prestaties. Voor tourende bands zal dit zich b.v. vertalen in kosten van extra administratieve werkuren om ATA-carnets en werkvergunningen te regelen. Ook culturele organisaties met projecten (denk aan werkbezoeken, netwerking-events, deelname aan evenementen en festivals) in het VK die door de Brexit moeilijker zijn geworden komen in aanmerking.

Aanvragen kunnen ingediend worden tot middernacht 1 juli 2023 of tot uitputting van de middelen. De aanvragen worden chronologisch behandeld.  Gemaakte kosten tussen 19 maart 2020 en 31 december 2023 kunnen gesubsidieerd worden.De financiële compensatie bedraagt 80% van de effectieve kosten, afhankelijk afhankelijk van het project. De aanvraag gebeurt in 3 stappen en verloopt via deze link.

Voor de volledigheid geven we ook nog even mee dat kmo’s die getroffen zijn door de Brexit ook beroep kunnen doen op de veerkrachtsubsidie of via Flanders Investment & Trade de Bijzondere Exportsteun Brexit kunnen aanvragen. 

Meer weten?

Op woensdag 1 juni om 12 u. organiseren het Departement Cultuur, Jeugd en Media, VLAIO, Cultuurloket en de steunpunten (VI.BE, FARO, Kunstenpunt, Circuscentrum) een online infosessie om de BAR-financiering aan de culturele sector voor te stellen. Er wordt een vraag-en-antwoordsessie voorzien. Inschrijven dient voor 27 mei te gebeuren en kan via deze link

Programma
12.05 Inleiding door het Departement Cultuur, Jeugd en Media
12.10 Toelichting van de BAR-middelen door VLAIO
12.30 Presentatie van het BAR-dossier van het Cultuurloket
12.40 Presentatie van de ondersteuning van de steunpunten (Kunstenpunt, VI.BE, Circuscentrum, FARO)
12.50 Q&A

Heb je nog vragen: roel@vI.be en brexit@vlaio.be

Spelen in het buitenland: UK

Repetitieruimtes launch

Reclame