VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Dit zijn de voorwaarden voor repetities vanaf 9 juni

Dit zijn de voorwaarden voor repetities vanaf 9 juni

Het is eindelijk zover: ook niet-professionele muzikanten kunnen weer binnen repeteren. We zetten de verplichte voorwaarden op een rij zodat repetities in veilige omstandigheden kunnen doorgaan.

08.06.21

Nieuws

Vanaf woensdag 9 juni kan iedereen weer binnen repeteren. Dat is heel goed nieuws voor uitbaters van repetitieruimtes, maar vooral ook voor de muzikanten die al maanden staan te popelen om de repetities te hervatten. Want laat ons eerlijk zijn: buiten repeteren is niet zo evident.

Wanneer je repetities bij je thuis wilt organiseren, moet je de regels voor het ontvangen van gasten respecteren en mag je vanaf 9 juni maximaal 4 gasten ontvangen (bovenop je eigen huishouden). Dit geldt ook voor repetitiekoten in de tuin, kelder, zolder of garage.

In het Basisprotocol Cultuur vind je de voorwaarden terug die niet-professionele muzikanten moeten volgen. Specifiek voor uitbaters van repetitieruimtes zijn er ook een aantal aanbevelingen. Wanneer er lessen of workshops georganiseerd worden, moeten bovendien de regels voor dienstverleners en winkels worden nageleefd.

Mondmasker

Het is verplicht om tijdens, voor en na de repetities een mondmasker te dragen. Enkel tijdens het bespelen van een instrument of het kortstondig drinken, mag het mondmasker worden afgezet. Zorg er dus voor dat er voldoende verse mondmaskers aanwezig zijn in de repetitieruimtes.

Afstand

Repetities kunnen binnen in principe met max. 50 personen doorgaan op voorwaarde dat 1,5 meter afstand tussen muzikanten gegarandeerd wordt. Hiervoor kan het handig zijn om met cirkels of stickers op de grond aan te geven waar de muzikanten mogen plaatsnemen.

Voor zangers is dat 3 meter afstand zonder mondmasker of 1,5 meter met mondmasker. Wanneer je plexiglas voorziet of wanneer de zangers op een rij naast elkaar zingen zonder naar elkaar toe zingen, is 1,5 meter eveneens voldoende. 

Ook voor blazers is de afstand iets groter. Zij moeten 2 meter afstand houden tegenover andere muzikanten of 1,5 meter indien er plexiglas tussen zit. 

Er worden in het Basisprotocol nog een heleboel andere ruimtelijke en organisatorische maatregelen opgesomd om social distancing te garanderen.

Instrumenten en ander materiaal

Het is niet toegestaan om instrumenten of ander materiaal te delen tijdens repetities. Als dit onvermijdelijk is, moet het materiaal goed ontsmet worden. Voor blaasinstrumenten moet er sowieso 72 uur tussen het gebruik door verschillende muzikanten zitten. Vloeistoffen uit blaasinstrumenten moeten worden opgevangen in wegwerpdoeken of gevalideerde alternatieven.

Ventilatie

Het voldoende verluchten van de ruimtes is ook een heel belangrijke voorwaarde om veilig te kunnen repeteren en misschien wel de moeilijkste om te bewaken. Het CO²-gehalte van de lucht in binnenruimtes mag niet hoger zijn dan 900 ppm en op piekmomenten zeker onder de 1200 ppm blijven. Om deze doelstelling te halen, moet je een aantal maatregelen nemen die in het document “Aanbevelingen voor de praktische uitvoering van de bewaking van ventilatie en luchtkwaliteit in COVID-19” staan. 

Concreet komt het erop neer dat een CO2-meter verplicht is en dat je vanaf 900 ppm actie moet ondernemen. In eerste instantie moet je ramen en deuren openzetten. Maar als de CO2-concentratie blijft stijgen, dan moet je verdere actie ondernemen en mechanische ventilatie gaan voorzien. Als je de CO2-concentratie niet onder controle krijgt, zal je de repetitie moeten onderbreken en verluchten tot je terug veilig onder de drempels zit.

Voor meer info over het correct meten van de CO²-concentratie in een ruimte wordt verwezen naar het document “ventileren, verluchten en CO² meting ter preventie van COVID-19” dat is opgesteld door het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Hygiëne

Voldoende de handen wassen met water en zeep of ontsmetten met alcoholgel, is en blijft een grondregel, en moet dus altijd kunnen voor, tijdens en na de activiteit. Onder regelmatig verstaat men bijvoorbeeld bij vertrek, bij aankomst, bij sanitaire stop, bij eet- of drinkpauzes, bij thuiskomst, … 

Voor repetities met zang of blaasinstrumenten worden de vloer en het decor beschouwd als werkmiddelen, wat wil zeggen dat ze periodiek ontsmet of gedesinfecteerd moeten worden. De infrastructuur moet sowieso in de mate van het mogelijke regelmatig (minstens dagelijks) schoongemaakt/ontsmet worden. 

Catering

Uitbaters van repetitieruimtes die ook drank en eten willen aanbieden moeten het horecaprotocol volgen.

Covid-coördinator 

Elke organisatie of onderneming die repetitieruimtes ter beschikking stelt een “Covid-coördinator” aan op het niveau van de organisatie én van de activiteit. Dit is de persoon die als taak heeft de algemene preventiemaatregelen naar de betrokken onderneming of organisatie te vertalen en te doen implementeren.

Communicatie

Het is belangrijk om alle betrokkenen (deelnemers, begeleiding, …) duidelijk te informeren over: 

  • de deelnamevoorwaarden (wie wel/niet, inschrijven, groepsindeling, …)
  • de algemene en specifieke veiligheidsmaatregelen, zowel voor als tijdens de activiteit
  • de concrete afspraken over wat als je ziek wordt na de activiteit

Uitbaters van repetitieruimtes moeten ook duidelijk aangeven hoe, waar, wanneer en aan wie er gepaste middelen ter beschikking worden gesteld. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om vloeibare zeep, handgel, papieren doekjes, … Er moet ook algemene informatie en sensibilisering m.b.t. tot hygiëne (handen wassen, in je arm niezen, papieren zakdoeken gebruiken, gebruik mondmasker…) worden verspreid. 

JBL: Martin Garrix Music Academy

Reclame