VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Dit zijn de gevolgen van de nieuwe lockdown voor muzikanten en de muzieksector
© katy b @ 10 jaar q-music - jokko

Dit zijn de gevolgen van de nieuwe lockdown voor muzikanten en de muzieksector

Het nieuwe ministerieel besluit werd gepubliceerd waarin staat welke winkels/diensten wel of niet open mogen blijven. We hebben eindelijk meer duidelijkheid over wat dit betekent voor muzikanten en de muzieksector.

04.01.21

Nieuws

De huidige maatregelen blijven tot minstens 15 januari van kracht. Er is wel een kleine versoepeling ingevoerd voor het professioneel cultureel werk achter de schermen.

De algemene regel is dat alle culturele activiteiten verboden zijn (repeteren, workshops, educatie, opnames ...), behalve voor artiesten die door een opdrachtgever worden ingeschakeld en waar een vergoeding of loon tegenover staat waarop sociale zekerheidsbijdragen (RSZ) betaald worden. Het gaat dus om iedereen die vast in dienst is, een tijdelijke arbeidsovereenkomst heeft, die via een SBK of interimkantoor werkt, zelfstandigen, of wie met art. 1Bis werkt. Let op: KVR of vrijwilligersvergoeding vallen hier niet onder. Dit zijn kostenvergoedingen waarop geen sociale zekerheid wordt betaald.

Daarnaast zal de werk-/opdrachtgever nog een attest moeten afleveren waarin duidelijk gemaakt wordt dat telewerk voor de persoon in kwestie niet mogelijk is. Tot slot moet je voor alle activiteiten die onder deze voorwaarden wel nog kunnen doorgaan te allen tijde de afstands- en densiteitsregels volgen zoals die in het protocol cultuur en op sectorgidscultuur.be te lezen zijn. 

We proberen het hieronder wat te verduidelijken aan de hand van een aantal concrete cases:

Mag ik nog repeteren? 

Een groep zal enkel nog kunnen repeteren als de leden elk apart een loon uitbetaald krijgen voor die repetities of factureren als zelfstandige. Stel, de groep heeft een vzw als organisatievorm, dan kan die vzw als opdrachtgever ingeschakeld worden. Alle aanwezige muzikanten en techniekers moeten dan wel door de vzw uitbetaald worden volgens één van bovenstaande opties. In de praktijk betekent dit voor veel amateur- en professionele muzikanten dus dat zij minstens tot midden januari niet kunnen repeteren. Thuis repeteren met je kunffelcontact kan eventueel wel nog.

Mag ik nog les krijgen of workshops volgen?

Voor lessen en workshops op verplaatsing geldt dat lesgevers én ook alle deelnemers aan het werk moeten zijn via een arbeidsovereenkomst of als zelfstandige. Privélessen thuis kunnen enkel doorgaan met het zgn. ‘knuffelcontact’. Kinderen van 12 jaar of jonger zijn uitgezonderd, voor hen kunnen de lessen wel nog doorgaan. 

Mag ik nog opnamesessies organiseren?

Dit kan enkel op voorwaarde dat iedereen die betrokken is bij de opname, zowel muzikanten als studiotechniekers/producers, aan het werk is met een arbeidsovereenkomst of als zelfstandige. Bijvoorbeeld, een groep die georganiseerd is als vzw of BV kan als opdrachtgever alle muzikanten en de producer tewerkstellen via een SBK of als zelfstandige. Let op: iedereen apart moet dus een loon of vergoeding als zelfstandige krijgen!

Mag ik een livestream concert opnemen?

Dit kan enkel op voorwaarde dat iedereen die betrokken is bij de captatie, zowel muzikanten als technisch-artistiek personeel, aan het werk is met een arbeidsovereenkomst of als zelfstandige. In dat geval kan je dus een concert opnemen in een lege concertzaal om dit optreden live of op een later ogenblik te streamen. Let op: het volstaat dus niet om als groep een gage te krijgen. Elke individuele muzikant moet een loon of vergoeding als  zelfstandige ontvangen. Deze regel geldt niet wanneer je als artiest een livestream opzet van thuis uit. Dit kan je blijven doen zonder betaald te worden en eventueel vergezeld van je knuffelcontact. 

Mag ik mijn residentie voortzetten?

Een residentie kan enkel doorgaan als er een residentiecontract is afgesloten én als iedereen die bij de residentie betrokken is een loon of vergoeding krijgt waarop sociale zekerheidsbijdragen betaald worden.

Wie na het lezen van deze maatregelen nog vragen heeft, kan steeds terecht op sectorgidscultuur.be, de coronalijn van Cultuurloket of bij onze adviesmedewerkers via advies@vi.be