VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Dit was: inspiratiedag safe(r) spaces in de muzieksector
© lucinde wahlen

Dit was: inspiratiedag safe(r) spaces in de muzieksector

Op donderdag 30 mei organiseerden VI.BE en Sociaal Fonds voor Podiumkunsten een inspiratiedag over safe(r) spaces in de muzieksector. Een brede waaier aan organisatoren kwam samen in Beursschouwburg om een stand van zaken op te maken en ervaringen uit te wisselen.

06.06.24

Nieuws

Als steunpunt wil VI.BE graag mee inzetten op een gezond muziekklimaat voor iedereen. Zo willen we de nodige aandacht schenken aan maatschappelijke thema’s als welzijn bij sectormedewerkers én een veilige livemuziek en nightlife scene voor het publiek. Het Sociaal Fonds Podiumkunsten biedt momenteel al ondersteuning voor de podiumkunsten- en muzieksector met een vormingsaanbod en begeleidingstrajecten op maat rond veiligheid, psychosociale aspecten, mentale gezondheid en diversiteit & inclusie. Dé ideale partner om deze dag mee te organiseren dus.


De meer dan 75 aanwezigen, bestaande uit coördinatoren, productie-, communicatie-, vrijwilligers-, en publieksmedewerkers van concertzalen, nightlife venues, cultuurhuizen, festivals, jeugdhuizen en collectieven, bewezen dat deze thema’s overal hoog op de agenda staan. Heel wat organisaties gingen in het verleden al aan de slag met deze topics. Anderen gingen op zoek naar inspiratie over hoe ze er best aan beginnen. 


Deze dag was het uitgelezen moment om samen rond de tafel te zitten, de uiteenlopende initiatieven in kaart te brengen, expertise te delen, vragen te stellen en van elkaar te leren tijdens de groepsgesprekken. Maar eerst gaven we het woord aan vijf inspirerende sprekers die hun traject rond safe(r) spaces presenteerden. Beursschouwburg (Brussel), Stelplaats / Nacht (Leuven), Theater aan Zee (Oostende), Pukkelpop / We Care A Lot (Hasselt) en Democrazy / Boomtown (Gent). 


De belangrijkste inzichten en takeaways

maatwerk: just do it!

Er bestaat geen blauwdruk of handleiding voor het eenzijdig uitrollen van een safe(r) space beleid dat automatisch voor élk type organisatie werkt. Elke organisator moet aan de slag binnen een eigen specifieke context en dat vraagt maatwerk. Neem je tijd om met alle betrokken partijen (personeel, partners & publiek) in kaart te brengen welke uitdagingen aangepakt kunnen worden en waar eventuele quick wins zitten. Dit kan gaan over ingrepen op vlak van fysieke veiligheid (vb. ehbo, hulpverlening) maar ook vanuit aandacht voor welzijn, comfort, inclusie en toegankelijkheid (vb. sensibilisering, gedragscodes).


work in progress: safe(r) space is een werkwoord

Intern draagvlak creëren bij medewerkers, publiek en artiesten vraagt tijd en ruimte voor dialoog. Neem de tijd om de waarden en de gedragscode van de organisatie uit te werken zodat iedereen engagement en verantwoordelijkheid opneemt. Zorg ervoor dat je niet enkel tijdens het evenement een veilige omgeving creëert, maar communiceer duidelijk wat de afspraken zijn, sta open voor feedback van bezoekers en evalueer op regelmatige basis met je team. Een safe(r) space beleid is een work in progress dat moet bijgestuurd worden wanneer nodig. Het is een werk van lange adem, maar alle aanwezige organisaties die al wat verder staan in het proces, bevestigen dat het de moeite waard is.

over de muren heen

Dankzij de gevarieerde mix aan deelnemers ontstond er een mooie kruisbestuiving tussen de verschillende werelden binnen de muzieksector: grote festivals en onafhankelijke collectieven legden hun werkwijze naast elkaar; muziekclubs ontdekten hun gelijkenissen met nightlife venues. Zo werd er nieuwe inspiratie opgedaan en onverwachte contacten gelegd. Het werkt inspirerend om vanuit een andere invalshoek naar je eigen werking te kijken en samenwerkingen met anderen aan te gaan.


nood aan opleidingen en overzicht

Voor deze eerste inspiratiedag brachten we in de eerste plaats muziekorganisatoren samen om een stand van zaken op te maken. Wie heeft al acties ondernomen en waar gingen ze aankloppen om informatie te vinden en opleidingen te volgen? Vandaag weerklinkt heel duidelijk de vraag om praktische tools en voorbeelden te verzamelen. Op die manier kunnen best practices omgezet worden in concrete, herkenbare en terugkerende acties. Een goed startpunt daarvoor kan een duidelijke hulpverleningskaart van bestaande dienstverleners en kenniscentra zijn. 


grijze zones

Ook het ontbrekende wettelijk kader voor care & awareness teams -die geen bewakingsfunctie uitoefenen maar als sfeerbeheer optreden- zorgt voor vraagtekens.  Er moet -in de mate van het mogelijke- toegewerkt worden naar een gemeenschappelijke aanpak, het wegwerken van juridische grijze zones en een degelijk opleidingsaanbod op maat van de festival- en muzieksector. 


Wij gingen alvast geïnspireerd en met een stevig to do-lijstje naar huis! To be continued