VI.BE

Dit is het zomerplan voor evenementen

Dit is het zomerplan voor evenementen

Vijf data gekoppeld aan een hele reeks voorwaarden vormen de basis van een zomerplan dat evenementen weer op de agenda zet.

28.05.21

Nieuws

De coronacijfers blijven dalen en de zomer begint er behoorlijk rooskleurig uit te zien. Daarom doen we vandaag het zomerplan uit de doeken dat afgeklopt werd door het Overlegcomité. Goed nieuws voor concerten, festivals en open air feesten!

Let wel: er is nog geen wettelijke basis voor het zomerplan tot alle voorwaarden in een Ministerieel Besluit opgenomen en gepubliceerd zijn. De sectorspecifieke voorwaarden (protocollen) moeten ook nog verder ingevuld worden. 

We kunnen ook al bevestigen dat repeteren vanaf 9 juni weer mogelijk zal zijn voor alle muzikanten. Het onderscheid tussen professionele en niet-professionele artiesten zal dus wegvallen, maar ook daar is het nog even wachten op de voorwaarden. Stay tuned! 

Het zomerplan is steeds afhankelijk van enkele epidemiologische voorwaarden:

 • er moet een dalende trend zijn in de besmettingen

 • er mogen maximaal 500 Covid-19 patiënten op de afdeling intensieve zorgen liggen

 • het vaccinatieproces mag geen al te grote vertragingen oplopen 

Daarnaast zal ook het COVID Event Risk Model (CERM) en COVID Infrastructure Risk Model (CIRM) een belangrijke rol spelen om evenementen toe te laten. De finale beslissingsbevoegdheid ligt altijd bij de lokale overheden en hangt ook af van beslissingen en maatregelen die zijn genomen op lokaal, provinciaal of federaal niveau.

Alle praktische details over het organiseren van een event vind je terug in het draaiboek van ikorganiseer.be.

Ikorganiseer.be lanceert handig draaiboek voor evenementen

Het zomerplan bestaat uit 5 fases die beginnen op de volgende data: 9 juni, 1 juli, 30 juli, 13 augustus en 1 september.

Vanaf 9 juni

Binnen: een publiek van max. 75% van de CIRM-capaciteit, zonder 200 personen te overschrijden.

Buiten: een publiek van max. 400 personen.

Specifieke voorwaarden: 

 • enkel zittend 

 • met mondmasker en social distancing (1,5 m) 

 • geen evenementen tijdens het samenscholingsverbod tussen 00:00 en 05:00

 • dansen kan enkel buiten en op afstand

Vanaf 1 juli

Binnen: een publiek van max. 80% van de CIRM-capaciteit, zonder 2.000 personen te overschrijden.

Buiten: een publiek van max. 2.500 personen.

Specifieke voorwaarden: 

 • enkel zittend voor indoor evenementen

 • met mondmasker en social distancing (1,5 m) 

 • dansen kan enkel buiten en op afstand

Testevenementen: kunnen buiten georganiseerd worden zonder social distancing of mondmaskers voor een publiek van max. 2.500 personen. De modaliteiten van het evenement moeten vastgelegd zijn in een contract tussen de organisator en de overheid (bevoegde federale of regionale minister(s), federale ministers van Volksgezondheid en van Binnenlandse Zaken). 

De bezoekers van testevenementen hebben 3 opties:

 • bewijs voorleggen dat ze een eerste vaccin kregen 3 weken voorafgaand de datum van het event 

 • een negatief resultaat van een PCR-test van max. 72 uur voorafgaand de datum van het event 

 • op de datum van het evenement (elke dag) een door een wettelijk bevoegde professional afgenomen negatieve antigeentest afleggen

Vanaf 30 juli

Binnen: een publiek van max. 100% van de CIRM-capaciteit, zonder 3.000 personen te overschrijden.

Buiten: een publiek van max. 5.000 personen. 

Specifieke voorwaarden: 

 • zittend en/of staand

 • met mondmasker en social distancing (1,5 m) 

 • dansen kan binnen enkel op afstand en buiten zonder afstand

Na een gunstige evaluatie van de epidemiologische situatie, de druk op de ziekenhuizen en de voortgang van de vaccinatiecampagne, kan het Comité beslissen om deze specifieke voorwaarden achterwege te laten vanaf 13 augustus.

Testevenementen: kunnen buiten georganiseerd worden zonder social distancing of mondmaskers voor een publiek van max. 5.000 personen. De modaliteiten van het evenement moeten vastgelegd zijn in een contract tussen de organisator en de overheid (bevoegde federale of regionale minister(s), federale ministers van Volksgezondheid en van Binnenlandse Zaken). 

De bezoekers van testevenementen hebben 3 opties:

 • bewijs voorleggen dat ze een eerste vaccin kregen 3 weken voorafgaand de datum van het event 

 • een negatief resultaat van een PCR-test van max. 72 uur voorafgaand de datum van het event 

 • op de datum van het evenement (elke dag) een door een wettelijk bevoegde professional afgenomen negatieve antigeentest afleggen

Vanaf 13 augustus 

Buiten: massa-evenementen met een aantal van meer dan 5.000 bezoekers afkomstig uit de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Die evenementen kunnen doorgaan zonder social distancing of mondmaskers.

De bezoekers van massa-evenementen hebben dezelfde 3 opties als bij testevenementen:

 • bewijs voorleggen dat ze een eerste vaccin kregen 3 weken voorafgaand de datum van het event 

 • een negatief resultaat van een PCR-test van max. 72 uur voorafgaand de datum van het event 

 • op de datum van het evenement (elke dag) een door een wettelijk bevoegde professional afgenomen negatieve antigeentest afleggen

Vanaf 1 september

Binnen: een publiek van max. 100% van de CIRM-capaciteit, waarbij het absolute maximum toegelaten aantal bezoekers later bepaald zal worden.

Buiten: eveneens later te bepalen.

Specifieke voorwaarden: 

 • zittend en/of staand

 • zonder mondmasker of social distancing (1,5 m) 

Het aantal bezoekers mag voor de grotere evenementen worden verhoogd wanneer de bezoekers afkomstig zijn uit de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. De modaliteiten van het evenement moeten vastgelegd zijn in een contract tussen de organisator en de overheid (bevoegde federale of regionale minister(s), federale ministers van Volksgezondheid en van Binnenlandse Zaken). 

Die bezoekers hebben opnieuw 3 opties:

 • bewijs voorleggen dat ze een eerste vaccin kregen 3 weken voorafgaand de datum van het event 

 • een negatief resultaat van een PCR-test van max. 72 uur voorafgaand de datum van het event 

 • op de datum van het evenement (elke dag) een door een wettelijk bevoegde professional afgenomen negatieve antigeentest afleggen

Het Comité zal bijkomende specifieke preventieve voorwaarden opleggen indien de epidemiologische situatie, de druk op de ziekenhuizen of de vooruitgang van de vaccinatiecampagne dit vereisen.

Liever een schematisch overzicht van het zomerplan? Surf dan naar sectorgidscultuur.be of download het schema hieronder.

Schema zomerplan 2021
Promo adverteren

Reclame