VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Deadline voor vzw’s: de patrimoniumtaks

Deadline voor vzw’s: de patrimoniumtaks

Vzw’s met een vermogen van meer dan € 25.000 moeten jaarlijks voor 31 maart een patrimoniumtaks betalen.

06.03.23

Nieuws

Vzw’s worden in principe niet belast op hun inkomsten of winsten, maar betalen wel rechtspersonenbelasting op inkomsten uit onroerende goederen (bv. gronden, gebouwen of lokalen) of uit roerende goederen (bv. aandelen). De deadline voor de aangifte van de rechtspersonenbelasting ligt in september-oktober.

Daarnaast moeten vzw’s voor 31 maart ook een patrimoniumtaks betalen wanneer het vermogen van de vzw meer dan € 25.000 waard is. Deze belasting op het vermogen van de vereniging bedraagt 0,17%.

Werkingsmiddelen zoals het geld dat op de rekening(en) staat worden niet meegeteld voor de berekening van de patrimoniumtaks. Over welke bezittingen gaat het wel:

  • onroerende goederen (bv. repetitieruimte)

  • roerende goederen (bv. instrumenten, geluidsmateriaal)

  • onlichamelijke goederen (bv. auteursrechten, schulden)

De meeste vzw’s krijgen van het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid een brief met een antwoordstrook. Als het patrimonium van de vzw kleiner is dan € 25.000, dan moet je dit op de antwoordstrook invullen en terugsturen. Als je geen brief krijgt, ben je in principe ook verplicht om zelf de aangifte doen bij het lokaal kantoor Rechtszekerheid.

Het juiste aangifteformulier (nr. 187) kan je hier terugvinden. Een volledig stappenplan vind je op de site van Cultuurloket.

Stage oproep 2023

Reclame