VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Reminder: vzw, geef je rechtspersonenbelasting aan!

Reminder: vzw, geef je rechtspersonenbelasting aan!

Eentje voor de vzw’s: dien ten laatste op 28 oktober je rechtspersonenbelasting in. 

11.10.21

Nieuws

Vzw’s betalen in principe rechtspersonenbelasting op inkomsten uit onroerende goederen (bv. huurinkomsten) en bepaalde vormen van roerende inkomsten (bv. beleggingen). Maar ook als de vzw geen dergelijke inkomsten heeft, zal je een aangifte moeten doen en laat je gewoon alle vakjes open. Elke vzw moet dus aan deze verplichting voldoen, tenzij de vzw onder de vennootschapsbelasting valt. 

In principe dien je in ten laatste 7 maanden na afsluitdatum van het boekjaar. Dit jaar wordt daar een uitzondering op gemaakt omwille van de coronacrisis. Vzw's die hun boekhouding afsluiten tussen 31/12/20 en 28/02/21 moeten hun rechtspersonenbelasting ten laatste op 28 oktober 2021 indienen. Het gaat dus nog over de inkomsten uit 2020. De aangifte kan enkel nog elektronisch via BIZTAX gebeuren.

Stage oproep 2023

Reclame