VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Deadline nabij: een laatste check bij je aanvraag werkingssubsidies

Deadline nabij: een laatste check bij je aanvraag werkingssubsidies

Op 1 december moet je dossier ingediend zijn voor vijf- of tienjarige werkingssubsidies binnen het Kunstendecreet. VI.BE staat ook in de laatste rechte lijn klaar voor al je vragen!

22.11.21

Nieuws

De volgende beleidsperiode voor organisaties die structureel gesubsidieerd worden binnen het Kunstendecreet loopt van 2023 tot 2027. De aanvraagdossiers voor die werkingssubsidie moeten binnen zijn op 1 december 2021. 

Aangezien het Kunstendecreet werd gewijzigd, loopt het indienen van dossiers anders dan in de vorige rondes. Zo kunnen organisaties ook een dossier indienen voor een subsidie over 2 beleidsperiodes, dus 10 jaar, en zijn er nieuwe subdisciplines toegevoegd (zoals hiphop/r&b en dance binnen muziek).

Ga zeker nog eens door de tools die het Departement Cultuur, Jeugd en Media ter beschikking stelt bij het opmaken van je dossier, zodat je niets over het hoofd ziet:

Met het nieuwe decreet is ook de manier van beoordelen gewijzigd. Enerzijds is de pool van beoordelaars vernieuwd. De nieuwe groep van experten bestaat uit 344 leden: 312 expert-beoordelaars, 12 expert-voorzitters en 20 experten die de ene keer als beoordelaar en de andere keer als voorzitter zullen aantreden. Van de 344 leden zijn er 185 nieuw. Het volledige overzicht van de nieuwe pool kan je hier downloaden.

Anderzijds zullen de beoordelingscommissies aangevuld worden met een extra landschapscommissie. Die zal erover waken dat de evenwichten tussen disciplines/functies/spreiding gewaarborgd blijven. Zij krijgt een beperkt budget om een aantal dossiers (die positief werden beoordeeld maar buiten het beschikbare budget van die specifieke beoordelingscommissie vielen) alsnog op te vissen in het kader van landschapszorg.

Heb je nog vragen bij het invullen van je begroting? Cultuurloket heeft een webinar gewijd aan het opmaken en invullen van je begroting en de activiteitenlijst. Die vind je hier terug.

Heb je nog vragen over jouw dossier (bv. uitleg bij disciplines & functies, indien- en beoordelingsprocedure etc.), of gewoon nood aan een luisterend oor als je even het bos door de bomen niet meer ziet, mail dan naar advies@vi.be om een gesprek in te plannen. Let op: we geven geen feedback op de specifieke artistieke inhoud van individuele dossiers.

Wie beoordeelt straks jouw dossier binnen het Kunstendecreet?

PRG Studio

Reclame