VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Deadline alert voor ondernemingen en ondernemers: de klantenlisting

Deadline alert voor ondernemingen en ondernemers: de klantenlisting

Elk jaar ten laatste op 31 maart moeten ondernemingen en ondernemers hun klantenlisting indienen bij de FOD Financiën.

17.03.21

Nieuws

Een klantenlisting, ook wel de btw-listing genoemd, is een lijst waarop je Belgische btw-plichtige klanten invult voor wie je prestaties hebt geleverd. Die lijst bevat voor elke klant het totaalbedrag aan leveringen en diensten en het totaalbedrag van de aangerekende btw. Volgende klanten moet je niet opnemen in de klantenlisting:

  • klanten met een buitenlands btw-nummer 

  • particulieren en vrije beroepers zonder btw-nummer 

  • klanten aan wie je gefactureerd hebt voor minder dan €250 

De verplichting om zo’n lijst bij te houden geldt voor ondernemingen en ondernemers; het gaat dus zowel over vennootschappen en vzw’s als zelfstandigen. Ondernemingen die enkel handelingen verrichten die vrijgesteld zijn van btw (artikel 44 van het btw-wetboek), moeten geen klantenlisting bijhouden. Gemengde of gedeeltelijke belastingplichtigen moeten wel een klantenlisting indienen, maar de door artikel 44 van het btw-wetboek vrijgestelde prestaties er niet in opnemen.

Kleine ondernemingen die vrijgesteld zijn van de btw-plicht (artikel 56bis van het btw-wetboek, dus een omzet van minder dan €25.000 per jaar) moeten ook niet langer een klantenlisting bijhouden op voorwaarde dat er een zogenaamde ‘nihil-klantenlisting’ is. Dit houdt in dat jouw klanten geen Belgisch btw-nummer hebben, of wél een Belgisch btw-nummer hebben maar dat de jaarlijkse omzet per klant niet meer dan €250 bedraagt. De nihil-klantenlisting kan ook voorkomen bij ondernemingen of ondernemers die niet onder de vrijstelling vallen. In dat geval moet een lege klantenlisting worden ingediend.

De klantenlisting kan je zelf online indienen via Intervat. Als je met een boekhouder werkt, zal zij of hij hier normaal voor zorgen. De deadline ligt op 31 maart.

Promo adverteren

Reclame