VI.BE

Update: Crisiscel Cultuur vraagt #greenlightforculture

Update: Crisiscel Cultuur vraagt #greenlightforculture

Op woensdag lanceerde Crisiscel Cultuur de oproep #greenlightforculture. Daarmee roepen ze op om de cultuursector weer te laten openen. Na het overlegcomité van deze middag reageert de crisiscel op de beslissing van onze regering. 

26.02.21

Nieuws

Update 26/02: 

Op woensdag lanceerde Crisiscel Cultuur de oproep #greenlightforculture. Daarmee roepen ze op om de cultuursector weer te laten openen. Na het overlegcomité van deze middag reageert de crisiscel op de beslissing van onze regering.

“We vroegen groen licht en kregen een time-out. We laten ons groen licht een week branden. Dit is een kans om de cultuur- en evenementensector in te zetten, als partner op het terrein. Als oplossing om mensen op een gecontroleerde manier te laten samenkomen, ook in de publieke ruimte. We zien de problemen toenemen, zowel wat betreft de mentale gezondheid van mensen als het gebrek aan efficiënte crowd control. We kunnen daar met cultuur perfect een antwoord op bieden, maar worden opnieuw gedwongen om aan de zijlijn toe te kijken. Dat we hier nu geen rol kunnen en mogen in spelen, valt dubbel zwaar. 

We werkten al van bij het begin van de lockdown nauw samen met experten om een route uit te stippelen naar de normaliteit. Constructief. Onze protocollen zijn tot in de puntjes uitgewerkt, veilig en up-to-date. We begrijpen dat het moeilijk is met zekerheid data te plakken op mogelijke heropeningen van onze sector. Maar een bevestiging van dat routepad - dat houvast zou bieden  aan alle cultuurwerkers in een sector die veel voorbereidingstijd nodig heeft bij heropening - was het minimum dat we verwachtten. We vinden het bijzonder jammer nu nog langer in onzekerheid te gehouden te worden. Net op een moment waar men onze expertise had kunnen gebruiken.

Nu we onze rol niet kunnen vervullen, vragen we bijgestuurde steunmaatregelen voor de vele artiesten en cultuurwerkers, kunst- en cultuurorganisaties en toeleveranciers die financieel en mentaal de dupe zijn van het ontbreken van perspectief. We nemen graag vanaf morgen de gesprekken met de betrokken overheden terug op. Constructief, zoals steeds, om werk te maken van een integraal relanceplan. 

Het is hoog tijd dat de rol van kunst en cultuur voor het algemeen mentaal welzijn én onze internationaal geprezen expertise in de organisatie van evenementen erkend en aangewend wordt. Voor het nut van iedereen!”

Oproep #greenlightforculture

“Op het overlegcomité van 5 februari werd een perspectief beloofd aan de cultuur- en evenementensector. Drie weken later zijn we klaar met wachten: geef ons groen licht!” zo klinkt het bij Crisiscel-woordvoerder Frederik Sioen. “Heropen onze sector en omarm ons als een deel van de oplossing om verstrooiing en mentale zorg te bieden in een veilige en gecontroleerde omgeving.”

De Crisiscel Cultuur wijst op de mentale impact die de sluiting van de sector heeft. “Na bijna een jaar (zo goed als) gesloten te zijn geweest, is de moedeloosheid groot bij de 85.000 mensen die werken in de sector. Van de individuele kunstenaars, amateurs en professionelen, de cultuurwerkers in de duizenden (sociaal-)culturele organisaties en verenigingen, de toeleveranciers,… Maar ook ons groot publiek - en zeker de groep jongeren - heeft nood aan ontmoeting en verbinding. Cultuur - in al zijn genres en verschijningsvormen - kan de noodzakelijke mentale zuurstof geven. Niet in de marge, maar als een wetenschappelijk bewezen antwoord op een wezenlijke behoefte van de mens. Deze rol heeft onze sector altijd al gespeeld en die rol willen we nu opnieuw kunnen opnemen. 

Bovendien kan dit veilig en gecontroleerd: onze protocollen om covid-proof te werken zijn helemaal up-to-date gebracht in samenspraak met het beleid. Gebruik ons als oplossing om mensen op een gecontroleerde manier te laten samenkomen, ook in de publieke ruimte. Want hierin zijn we experten en we zijn bereid om onze rol op te nemen, in functie van de volksgezondheid. De cultuur- en evenementensector is klaar om terug aan de slag te gaan en het publiek veilig terug te ontvangen. Honderden projecten staan inmiddels klaar om de dialoog met het publiek aan te gaan, in covid-proof omstandigheden. Buitenlandse studies wijzen uit dat de kans op besmetting - mits de toepassing van de protocollen - zo goed als nihil is.”

“Heropen onze sector en omarm ons als een deel van de oplossing om verstrooiing en mentale zorg te bieden in een veilige en gecontroleerde omgeving.”

frederik sioen

De cijfers over de impact van de crisis op de cultuursector zijn niet min. Gemiddeld daalde het aantal evenementen het afgelopen jaar met 77%, de inkomsten dalen met 87%, muziekfestivals noteren zelfs een inkomstendaling met 99%. Auteurs en componisten zagen hun inkomsten uit auteursrechten teruglopen met zo’n 80% (cijfers Sabam). 1 op 4 artiesten of cultuurwerkers was voor de coronacrisis reeds in zeer precaire statuten aan de slag. Net als voor vele andere precaire flexwerkers is het effectief aan de slag gaan het enige uitzicht op voldoende inkomsten. 

De Crisiscel Cultuur vraagt met aandrang om de volledige sector opnieuw perspectief te bieden: een gefaseerde - op densiteit gebaseerde - heropening geflankeerd door bijgestuurde steunmaatregelen en een plan voor de volledige heropening van de sector, in dialoog. 

Promo adverteren

Reclame