VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Creative Europe lanceert eerste calls voor hun 2021-2027 programma
© diego ph

Creative Europe lanceert eerste calls voor hun 2021-2027 programma

De eerste calls van het cultuurluik van Creative Europe 2021-2027 werden gelanceerd.

14.06.21

Nieuws

De officiële communicatie van Creative Europe vind je hier, maar we geven alvast graag een overzicht.

1. Call for European Cooperation projects


Met een budget van meer dan €60 miljoen zal deze oproep een grote verscheidenheid aan projecten ondersteunen. De nadruk ligt op Europese artistieke samenwerking en op innovatie rond thema’s als publieksbetrokkenheid, sociale cohesie, digitalisering, bijdrage aan de European Green Deal en sectorspecifieke uitdagingen.

European Cooperation projects zijn projecten waarbij culturele en creatieve organisaties uit verschillende landen betrokken zijn. Deze projecten bieden culturele organisaties van diverse omvang de mogelijkheid om te coproduceren, samen te werken, te experimenteren, te innoveren en van elkaar te leren. Het doel is om de toegang tot Europese cultuur te verbeteren en innovatie en creativiteit te bevorderen. De projecten kunnen betrekking hebben op één of meer culturele en creatieve sectoren en kunnen interdisciplinair zijn.

Er is financiering beschikbaar voor drie soorten projecten (thema’s genoemd):

  • Categorie 1 (CREA-CULT-2021-COOP-1) - Kleinschalige projecten: minimaal 3 entiteiten uit 3 verschillende landen.
  • Categorie 2 (CREA-CULT-2021-COOP-2) - Middelgrote projecten: minimaal 5 entiteiten uit 5 verschillende landen.
  • Categorie 3 (CREA-CULT-2021-COOP-3) - Grootschalige projecten: minimaal 10 entiteiten uit 10 verschillende landen.


Deadline: 7 september 2021

2. Call for European networks of cultural and creative organisations


Met een budget van €27 miljoen voor de periode 2021-2023 richt deze actie zich op Europese ledennetwerken, met als doel om de Europese culturele en creatieve sectoren beter in staat te stellen gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan, talenten te koesteren, te innoveren, te bloeien en banen en groei te genereren.

Deadline: 26 augustus 2021

3. Call for Pan-European cultural entities


De derde call is erg specifiek en richt zich op orkesten met muzikanten uit minstens 20 verschillende landen. Met een budget van €5,4 miljoen voor de periode 2021-2023 steunt deze oproep orkesten die als doel hebben om opleidings-, professionaliserings- en uitvoeringskansen te bieden aan jonge, hooggetalenteerde artiesten.

Deadline: 26 augustus 2021

JBL: Martin Garrix Music Academy

Reclame