VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Brusselse Tetrapremie voor zwaar getroffen sectoren op komst

Brusselse Tetrapremie voor zwaar getroffen sectoren op komst

De Brusselse Regering heeft op donderdag 11 maart in eerste lezing ingestemd met het besluit betreffende steun aan ondernemingen in economische sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de crisis. De nieuwe Tetrapremie bedraagt in totaal €111 miljoen en zal ook bestemd zijn voor de cultuursector.

18.03.21

Nieuws

De Brusselse regering erkent uitdrukkelijk dat de sectoren die met deze premie gesteund worden, strategisch zijn omdat ze in belangrijke mate bijdragen tot de uitstraling en het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als internationale hoofdstad. Niet alleen de cultuursector, maar ook discotheken worden expliciet benoemd. Het gaat om sectoren die bijna of volledig tot stilstand zijn gekomen en bijgevolg alle steun kunnen gebruiken.

De nieuwe steunmaatregel zal openstaan voor ondernemingen en zelfstandigen en de vorm aannemen van een variabele premie. Het bedrag zal worden vastgesteld op basis van het aantal voltijdsequivalenten (VTE’s) en omzetdaling. Momenteel liggen de volgende voorwaarden op tafel:

  • een vestiging hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

  • een van de toegestane NACE BTW-codes hebben;

  • een omzetdaling hebben van minstens 40% in het vierde kwartaal van 2020 vergeleken met 2019;

  • in 2019 een omzet hebben behaald van meer dan €25.000 (of meer indien meerdere vestigingen);

  • de sociale en fiscale verplichtingen nagekomen zijn en rekeningen gepubliceerd hebben;

  • geen franchisenemer zijn.

Brussel Economie en Werkgelegenheid zal instaan voor het beheer van deze premies. De precieze voorwaarden en termijnen waarbinnen deze steun beschikbaar zal zijn, zullen binnenkort worden meegedeeld. Voor meer informatie over deze premie, kan je bellen naar 1819.

JBL: Martin Garrix Music Academy

Reclame