VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Brussels Gewest verlengt steun aan cultuursector

Brussels Gewest verlengt steun aan cultuursector

Om niet alleen de organisaties binnen de cultuursector maar ook de werknemers te helpen, heeft de Brusselse Regering deze zomer twee uitzonderlijke steunmaatregelen ingevoerd. De gezondheidscrisis houdt echter aan en dus heeft de Brusselse Regering tijdens haar bijeenkomst van 12 oktober de verlenging van beide maatregelen goedgekeurd.

15.10.20

Nieuws

In juli was de Brusselse Hoofdstedelijke Regering één van de eerste om de cultuursector, die zwaar te lijden had en heeft onder de COVID-19-crisis, hulp te bieden. Enerzijds konden de culturele en creatieve organisaties een gewestelijke premie van 2.000 euro aanvragen. Anderzijds konden individuele cultuurwerkers ondersteuning krijgen tot 1.500 euro, in functie van de ontvangen inkomsten.

Wat de eerste premie betreft, kreeg het bestuur 290 aanvragen binnen en 246 structuren ontvingen de premie van 2.000 euro voor een totaalbedrag van 492.000 euro.

De Brusselse Regering heeft beslist om deze 246 structuren automatisch een nieuwe premie van 2.000 euro toe te kennen. De structuren die nog geen premie konden genieten, kunnen een aanvraag indienen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid en zij zullen dan een premie van 4.000 euro ontvangen.

Wat de tweede premie betreft, die bedoeld is om de cultuurwerkers te ondersteunen die anders in armoede dreigen terecht te komen, keerde de Brusselse overheid al 1.572 premies uit voor een totaalbedrag van 1.538.000 euro.

De Brusselse Regering heeft beslist om deze maatregel te verlengen en de forfaitaire bedragen ervan te verhogen.

  • Maximaal 2.000 euro voor de werknemers die tussen 1 juni en 30 september 2020 inkomsten hadden die hoogstens 3.000 euro netto bedroegen;

  • Maximaal 1.500 euro voor de werknemers die tussen 1 juni en 30 september 2020 inkomsten hadden die hoogstens 4.000 euro netto bedroegen;

  • Maximaal 1.000 euro voor de werknemers die tussen 1 juni en 30 september 2020 inkomsten hadden die hoogstens 5.000 euro netto bedroegen.

Hiervoor moet wel nog een aanvraag ingediend worden via Actiris.brussels.