VI.BE

Brede cultuursector verenigt zich in Corona-crisiscel

Een staalkaart van gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde organisaties uit het Vlaamse cultuurveld (waaronder het Live Sector Overleg, gefaciliteerd door VI.BE) bundelt de krachten en wijst de overheden op onnodig strenge maatregelen. “Coronaproof organiseren, wij kunnen dat!”

07.08.20

Nieuws

In de plaats van de aangekondigde versoepeling kreeg de cultuursector na de Veiligheidsraad van vorige week een nieuwe verstrenging over zich heen. Heel wat burgemeesters gingen op eigen initiatief nog een stap verder en verboden alle evenementen op hun grondgebied, zelfs tot ver in het najaar. Deze week schreeuwden heel wat spelers hun frustratie uit in de media, o.a. via de open brief van het Live Sector Overleg.

Om krachtiger uit de hoek te komen en met één stem te kunnen spreken, richt de cultuursector (gesubsidieerd én niet-gesubsidieerd) nu een Crisiscel op. Het voornaamste doel: de sector levend door de crisis krijgen en coronaproof aan het werk gaan waar het kan. De Crisiscel hekelt vooral het feit dat de sector te weinig betrokken wordt bij het beslissingsproces. Door een gebrek aan kennis over de sector worden onnodig strenge maatregelen getroffen en zien artiesten, techniekers, freelancers, organisaties en bedrijven hun broodwinning bedreigd.

Tegelijk wijzen de initiatiefnemers erop dat coronaproof aan cultuur doen wel degelijk kan. Maandenlang werd er door experten gewerkt aan sluitende sectorgidsen om cultuurmakers en publiek in veilige omstandigheden samen te brengen. De CERM (COVID Event Risk Matrix) werd door wetenschappers en politici onthaald als dé tool om coronoproof te organiseren. Al die opgebouwde expertise wordt nu zomaar van tafel geveegd, met heel wat bijkomende schade tot gevolg.

“Stop de broodroof, betrek ons, en laat ons werken op een veilige manier. Als er één sector is die dat kan, dan zijn wij het,” klinkt het nog bij de oprichters.

De Crisiscel is een initiatief van het Antwerps Kunstenoverleg (AKO), de Artiestencoalitie, het Brussels Kunstenoverleg (RAB/BKO), de Corona Taskforce Belgian Event Sector, het Gents Kunstenoverleg (GKO), het Live Sector Overleg, Overleg Kunstenorganisaties (oKo), State of the Arts, het Vlaams Museumoverleg, in samenwerking met spelers uit de vrije niet-gesubsidieerde cultuur- en evenementensector.

Repetitieruimtes launch

Reclame