VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Beoordelingscommissies & budgetten werkingssubsidies Kunstendecreet zijn bekend

Beoordelingscommissies & budgetten werkingssubsidies Kunstendecreet zijn bekend

Op 1/12/2021 moesten alle aanvragen voor werkingssubsidies voor de periode 2023-2027 binnen zijn. De 293 ontvankelijk verklaarde dossiers zijn nu verdeeld over 16 beoordelingscommissies.

18.01.22

Nieuws

Voor de beleidsperiode 2023-2027 werd, over alle kunstendisciplines heen, een totaal subsidiebedrag van € 226.577.709 aangevraagd. Ter vergelijking: alle organisaties die momenteel werkingssubsidies krijgen, krijgen samen € 151.293.223. 

Binnen de subdisciplines pop, rock/alternative, hiphop/r&b, dance, jazz en traditionele muziek werden 47 dossiers ingediend. Het gaat bv. om de clubs van het Clubcircuit, gesubsidieerde managementkantoren als Rockoco, Gentlemanagement en Aubergine, maar ook nieuwkomers als De Vaartkapoen of De Console (Consouling). 

Die 47 dossiers zijn nu verdeeld over 2 expertencommissies: een voor pop, rock/alternative, hiphop/r&b en dance, en een voor jazz & traditionele muziek. Sinds de vernieuwing van het Kunstendecreet krijgt elke beoordelingscommissie een budget toegewezen dat ze kunnen verdelen over de positief beoordeelde aanvragen. Voor de commissie pop, rock/alternative, hiphop/r&b en dance (23 dossiers) is
€ 4.263.577 beschikbaar, de commissie jazz & traditionele muziek (24 dossiers) heeft € 3.640.509 ter beschikking. Alle commissies samen kunnen ca. € 150.000.000 verdelen (excl. het budget voor de Landschapscommissie, zie hieronder).

Een volledig overzicht van alle dossiers, de samenstelling van alle beoordelingscommissies en de te verdelen budgetten kan je hier downloaden. De Vlaamse regering neemt uiterlijk op 30 juni een beslissing over alle aanvragen.

Kunstenpunt en Overleg Kunstenorganisaties maakten een diepgravende analyse van de bekend gemaakte budgetten. Ze vergelijken onder meer de te verdelen bedragen met de werkingssubsidies die de kunstenorganisaties vandaag al krijgen. Die analyse vind je in het artikel hieronder.

Analyse budgetten werkingssubsidies Kunstendecreet 2023-2027

PRG Studio

Reclame