VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Belangrijke aangifte bij combinatie uitkering en artistiek bijberoep

Belangrijke aangifte bij combinatie uitkering en artistiek bijberoep

Heb je recht op een werkloosheidsuitkering en ben je daarnaast ook zelfstandige in bijberoep voor je artistieke activiteiten? Dan moet je ten laatste op 30 november een aangifte doen bij je uitbetalingsinstelling.

26.10.22

Nieuws

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier over een gewone werkloosheidsuitkering en niet die in het kader van een kunstenaarsstatuut, sinds kort omgedoopt tot de kunstwerkuitkering. Voor 1 oktober kon je een artistiek bijberoep starten en overdag uitoefenen naast een uitkering. Sinds 1 oktober kan je dit enkel nog binnen de kunstwerkuitkering. 

Ontvang je geen kunstwerkuitkering, dan val je voor de uitoefening van een artistiek bijberoep naast een werkloosheidsuitkering terug op de gewone regels. Je mag dan een zelfstandig bijberoep uitoefenen met een uitkering onder de volgende voorwaarden:

  1. Je moet de activiteiten aangeven bij je uitbetalingsinstelling (voor 30 november).

  2. Je moet de activiteiten reeds 3 maanden uitoefenen tijdens de periode die de werkloosheid voorafgaat.

  3. Je mag de activiteiten enkel uitoefenen voor 7u en na 18u (van toepassing van maandag tot vrijdag).

  4. Het gaat om een nevenactiviteit die bijkomstig/occasioneel is.

  5. Het gaat niet om een niet-toegelaten activiteit.

Voldoe je niet aan deze voorwaarden? Dan kan je het recht op een uitkering verliezen als je dat bijberoep blijft uitoefenen. Je hebt namelijk een geldige toestemming van de RVA nodig. Enkel als de RVA aanvaardt dat je de activiteit occasioneel uitoefent, en je vakjes zwart maakt op dagen waarop je werkt aan die activiteit, kan je de uitkering behouden.

Als je wél aan de voorwaarden voldoet, kan je inkomsten uit dat bijberoep onbeperkt combineren met een uitkering tot 5.007,60 euro (netto) per jaar.

Ook nieuw sinds 1 oktober 2022: de springplank naar zelfstandige wordt opengesteld voor artistieke activiteiten. De springplank-regeling laat je toe om een gewone werkloosheidsuitkering te combineren met een zelfstandige activiteit gedurende 12 maanden. Nadien kies je zelf om zelfstandige in hoofdberoep te worden, dan wel een uitkering te ontvangen. Kunstwerkers die een kunstwerkuitkering ontvangen, kunnen geen gebruik maken van de springplank. Ze kunnen hun kunstwerkuitkering wel combineren met een (artistiek) bijberoep.

Check zeker de site van Cultuurloket voor meer info hierover. Je kan bij hen ook een afspraak maken voor advies op maat! 

Prolight + Sound (rechthoek 0224)

Reclame