VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

(Amateur)kunsten na corona: observaties & good practices
rheinzand @ sound of ghent

(Amateur)kunsten na corona: observaties & good practices

Cultuurloket, Kunstenpunt, VI.BE en De Federatie blikten in opdracht van de Taskforce Relance Cultuur van de Vlaamse overheid terug op anderhalf jaar van stevige uitdagingen. We zagen veel experiment en innovatie, maar ook heel wat vragen en bedenkingen. Lees hier de rapporten en check de video’s.

15.10.21

Nieuws

In het kader van het relancebeleid voor de culturele sector werd eind 2020 de Taskforce Relance Cultuur opgericht. Deze Taskforce gaf de opdracht voor het toekomsttraject ‘Cultuur na corona’: een cultuursectorbrede inventaris van ontwikkelingen die hun oorsprong vinden tijdens de coronacrisis.

Cultuur na corona bestaat uit de samenwerking tussen telkens Cultuurloket en de sectorale steunpunten: Kunstenpunt i.s.m. VI.BE en Circuscentrum ter vertegenwoordiging van de kunsten, FARO voor het cultureel erfgoed en Socius voor het sociaalcultureel volwassenenwerk. Om ook de amateurkunsten vertegenwoordigd te zien, leverde De Federatie op eigen initiatief een aanvullend rapport (lees onderaan het artikel) met input vanuit de amateurkunsten, dat werd meegenomen in de overkoepelende analyse.

Elke sectorwerkgroep maakte een beredeneerde inventaris van vernieuwende praktijken waarvan de ontwikkeling door de coronacrisis versneld werd. Als rode draad door de sectorrapporten loopt de versnelde digitalisering van onze maatschappij en de invloed die deze nieuwe realiteit heeft op onze culturele sectoren. Cultuurloket coördineerde als cultuursectorbrede dienstverlener het traject en identificeerde overkoepelende observaties uit de sectorale rapporten. Het eindresultaat bestaat dus uit de vier sectorale rapporten en één overkoepelende analyse.

Op 30 september werden alle bevindingen gepresenteerd aan de Taskforce Cultuur, die het opgeleverde materiaal zal meenemen in aanloop naar de staten-generaal Cultuur na corona op 20 december 2021.

Good practices in de kunsten

Check de video’s die Kunstenpunt, VI.BE en Cultuurloket maakten van good practices in de kunsten.

Download de rapporten:

Download het rapport ‘Cultuur na corona - 10 observaties’ Download het rapport ‘Are we there yet? Kunsten na corona’ Download het rapport ‘Amateurkunsten na corona: Anders én beter.’
Lotto april

Reclame