VI.BE

Algemene vergadering vzw: uitstel, schriftelijk of digitaal

Tot 30 juni is het verboden om een fysieke algemene vergadering te organiseren.

30.04.20

Nieuws
© nina vandeweghe

© nina vandeweghe

Elk jaar moeten vzw’s de algemene vergadering voor 30 juni bijeen roepen om de jaarrekening goed te keuren. Op dat moment worden ook de bestuurders van de vzw gekweten van aansprakelijkheid voor gewone bestuursfouten en wordt de begroting voor het volgende boekjaar goedgekeurd. In de huidige omstandigheden is de fysieke aanwezigheid van leden van de algemene vergadering nog niet te verantwoorden. Daarom stelt de regering vzw’s in de mogelijkheid om algemene vergaderingen schriftelijk te houden of uit te stellen met 10 weken. Ook de termijn om de goedgekeurde jaarrekening neer te leggen schuift hierdoor op.

Concreet betekent dit dat een algemene vergadering die gepland staat voor 30 juni verplicht schriftelijk of digitaal dient te gebeuren. Kiest men om de algemene vergadering op te schuiven na 30 juni, dan kan ze ook fysiek plaatsvinden tot 8 september. Na de goedkeuring moet de jaarrekening zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 30 dagen worden neergelegd bij de (e-)griffie. Vzw’s die tot het allerlaatste moment wachten zullen de jaarrekening dus sowieso voor 8 oktober moeten neerleggen.

Aangezien het ook digitaal kan en het gaat over de jaarrekening van het boekjaar 2019, raden we toch aan om niet te lang te wachten met de bijeenroeping van de algemene vergadering van de vzw. 

Boekhouding van de vzw

Bestuur van de vzw

VI.BE zkt stagiairs 2022

Reclame