VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Aanvraag werkingssubsidie indienen op 1/12? Bereid je voor!

Aanvraag werkingssubsidie indienen op 1/12? Bereid je voor!

Op 1 december moet je dossier ingediend zijn voor vijf- of tienjarige werkingssubsidies binnen het Kunstendecreet. VI.BE, Kunstenpunt, Cultuurloket en Vlaams Architectuurinstituut helpen je bij de voorbereiding.

13.07.21

Nieuws

De volgende beleidsperiode voor organisaties die structureel gesubsidieerd worden binnen het Kunstendecreet loopt van 2023 tot 2027. De aanvraagdossiers voor die werkingssubsidie moeten binnen zijn op 1 december 2021. Aangezien het Kunstendecreet intussen werd gewijzigd, zal het indienen en beoordelen van dossiers anders verlopen dan in de vorige rondes. Zo kunnen organisaties ook een dossier indienen voor een subsidie over 2 beleidsperiodes (dus 10 jaar), zijn er nieuwe subdisciplines toegevoegd en wordt er een extra landschapscommissie geïnstalleerd.

In september organiseren Kunstenpunt, VI.BE, Cultuurloket en VAi 3 infosessies over de werkingssubsidies. Je krijgt er uitleg over het nieuwe decreet, de indienprocedure via KIOSK en het zakelijke luik (begroting) én je kan er terecht met concrete vragen. 

Je kan je dossier al voorbereiden met deze tools die het Departement Cultuur, Jeugd en Media ter beschikking stelt:

Pas vanaf 1 september kan je je dossier indienen via KIOSK. Voor wie al eens wil kijken hoe die procedure precies verloopt, heeft het Departement een aantal screenshots gebundeld:

Hou onze website in de gaten of schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de infosessies in september!