VI.BE

99% inkomstenverlies voor festivals, Vlaamse overheid zorgt voor steun

99% inkomstenverlies voor festivals, Vlaamse overheid zorgt voor steun

Sabam, de vennootschap die de auteursrechten beheert van o.a. songwriters heeft cijfers vrijgegeven over het muzikale rampjaar 2020. Inkomsten uit culturele evenementen daalden met 87% ten opzichte van het jaar ervoor, goed voor 319 miljoen aan gemiste inkomsten.

09.02.21

Nieuws

Als je op een evenement muziek wil gebruiken die geschreven is door een auteur of een componist aangesloten bij Sabam (of één van hun buitenlandse zusterverenigingen), moet je daarvoor bij Unisono een licentie aanvragen. De vergoeding aan rechthebbenden die hiermee gepaard gaat, wordt berekend op de verkoop van tickets en inkomsten uit sponsoring of het artistiek budget. Daarom heeft Sabam een goed zicht op hoeveel evenementen er jaarlijks worden georganiseerd en hoeveel inkomsten er uit ticketverkoop worden gerealiseerd.

In 2020 werden ongeveer 21.500 culturele evenementen georganiseerd waarbij Sabam-repertoire gebruikt werd. In 2019 waren dat er nog meer dan 90.000. Dat betekent een gigantisch verlies aan inkomsten uit ticketing, drank en eten voor de organisatoren zelf. Artiesten misliepen inkomsten uit fees en bv. merchandise, en belendende sectoren als hotels, openbaar vervoer, taxi's etc. zagen ook inkomsten verdwijnen die concert- en festivalbezoekers in een normaal jaar genereren. 

De Belgische festivalsector werd in 2020 het hardst geraakt. Het aantal festivals daalde van 743 naar 101, de inkomsten uit ticketverkoop gingen met 99% (!) achteruit. Ook organisatoren van fuiven (-83%) en concerten (-80%) incasseerden erg zware inkomstenverliezen.

Vlaams minister van Economie Crevits maakt een nieuwe schijf vrij van € 50 miljoen steun voor de evenementen- en  festivalsector. Organisatoren kunnen een terugvorderbaar voorschot vragen met een maximum van € 1,8 miljoen per ondernemening. Deze steunmaatregel staat trouwens ook open voor andere culturele voorstellingen. Deze enveloppe komt bovenop de € 43 miljoen die minister Crevits eerder al vrijmaakte. Tot nu toe maakten 150 bedrijven hier gebruik van. 

Onder de noemer ‘Flanders Is A Festival’ trekt ook Vlaams minister van Toerisme Demir € 10 miljoen uit om de festivals te ondersteunen. Zowel kleine als grote festivals kunnen ondersteuning krijgen om hun evenement aan te passen aan alle veiligheidsvoorschriften. Kleinere festivals met een kostenplaatje van minstens € 250.000 kunnen maximum € 75.000 steun krijgen. Grote festivals, met een totaalbudget van minimum € 7,5 miljoen, kunnen op maximum € 750.000 rekenen. 

Sabam inde vorig jaar 83% of € 19,3 miljoen minder auteursrechtelijke vergoedingen voor muziekauteurs en componisten. Songwriters voelen die financiële klap met uitstel, aangezien de geïnde rechten van 2020 pas in 2021 (zouden) worden uitbetaald. Artiesten liepen in 2020 al heel wat inkomsten uit gages mis; in 2021 komt daar nog eens het verlies aan auteursrechten bovenop.

Een recente studie van consultancybedrijf EY becijferde ook de schade die de pandemie aanricht op Europese schaal. Daaruit blijkt dat de muzieksector in Europa in 2020 een omzetverlies van 76% moest slikken.

Herbekijk (Don’t) Mind The Future: 5 gesprekken over de toekomst van de muzieksector

Promo adverteren

Reclame