VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

5 cruciale inzichten opgevangen tijdens het Netwerk Muziekgemeenten

Eind september riep VI.BE met de steun van VVSG voor het eerst het gloednieuwe Netwerk Muziekgemeenten samen. Heb je hier nog niet eerder van gehoord? Geen nood, dat hoeft niet te verbazen. Het netwerk is er voor gemeenten en steden die actief werk maken van ondersteuning voor hun muzikanten en muzieklandschap, of deze ambitie koesteren.

18.10.21

Nieuws

Op het roemrijke podium van de Ancienne Belgique in Brussel brachten we vertegenwoordigers uit zo’n 20 steden en gemeenten samen. Waren van de partij: Aalst, Brugge, Damme, Deerlijk, Diest, Dilbeek, Hasselt, Herent, Kortrijk, Leopoldsburg, Maasmechelen, Machelen, Schaarbeek, Sint-Niklaas, Turnhout en Wetteren. Door deze lokale besturen tweemaal per jaar samen te brengen wisselen we kennis, inspiratie en netwerk uit. Iets waar iedereen beter van wordt, niet in het minst de muzikant en bij uitbreiding de hele lokale muziekscene. 

Door samen de hoofden te buigen over 5 thema’s, telkens bijgestaan door een expert, kwamen we tot een hoop nieuwe inzichten en ideeën. Met Frederik Sioen (Gents Kunstenoverleg) gingen we het gesprek aan over de relance van het lokale muzieklandschap. Elke Verhaeghe (De Federatie) liet haar licht schijnen over de nood aan creatie- en presentatieruimte. Met Fatih De Vos (Graffiti vzw) verdiepten we ons in hiphop. Bart Rogé (Demos) gaf ons nieuwe inzichten over muziek als middel om werk te maken van inclusiviteit en integratie. Tot slot lichtte Toon Vanotterdijk (voormalig medewerker jeugddienst Hasselt) toe hoe ze in Hasselt een succesvol gevolg breiden aan de Popraad. We lijsten enkele opvallende inzichten voor jullie op! 

1 — Het is nu tijd om lokaal talent op de voorgrond te plaatsen. 

Tijdens de aanstaande maanden van relance is hét moment daar om op lokaal talent te focussen. Enerzijds heractiveer je de lokale muziekscene na anderhalf jaar stilstand. Anderzijds versnel je de relance, help je inwoners weer onder de mensen te komen en ga je buurten en gemeenschappen opnieuw versterken. Deze investering in het sociaal kapitaal is moeilijker meetbaar, maar des te meer voelbaar. Er is een return in welzijn. 

2 — De paradox van het thuis repeteren. 

Er wordt voornamelijk thuis gerepeteerd. Goed zegt u? Wel, we zien een paradox. Zij die thuis repeteren zijn vaak niet helemaal tevreden over die situatie. Er is geluidsoverlast, plaatsgebrek, ruimtes zijn slecht geïsoleerd, … en toch gaan deze muzikanten zelden op zoek naar een ruimte op locatie. Redenen? Enerzijds is repeteren op locatie te duur, de ruimtes zijn vaak bezet op de piekmomenten, instrumenten kunnen niet blijven staan, enzovoort. Anderzijds heeft men vaak geen zicht op het bestaande aanbod. De rol van gemeenten kan dus liggen in het (laten) verhogen van het aanbod en de kwaliteit, financiële ondersteuning bieden en bovenal het bestaande aanbod kenbaar maken.

3 — “Hiphop is het meest inclusieve muziekfenomeen sinds de punk.”

Hiphop is er in vele maten en vormen, van commercieel tot underground, maar staat altijd open voor alles en iedereen. Naast de grote muzikale kracht is er de enorme emancipatorische kracht. Hiphop en rap bieden wereldwijd een uitlaatklep aan zij die het nodig hebben. Het genre werd zo ook een belangrijk middel om de hand te kunnen reiken aan kwetsbare jongeren, al wordt er met betrekking tot het ondersteunen van hiphop vaak nog op de rem gestaan. De ‘gangsta raps’ van de jongeren zouden een agressieve cultuur promoten. Fatih nuanceert dit: “Gangsta rap is de imitatiefase van de hiphop en kwetsbare jongeren gaan nu eenmaal rappen over thema’s die herkenbaar zijn voor hen. Ook een rockartiest begint door zijn rockhelden te coveren. Help de jongeren net om deze imitatiefase te ontgroeien en bedenk jezelf dat elk uur dat de jongeren in de studio aan hun tracks werken, in plaats van rond te hangen op straat, een gewonnen uur is.”

4 — Link lessen uit de Popraad aan lopende acties.

Niet iedere gemeente weet even goed hoe ze met de ideeën, aanbevelingen en verwachtingen uit een Popraad aan de slag kunnen. Kijk daarom in de eerste plaats naar lopende acties, bestaande reglementen, samenwerkingen, enzovoort. Ga het aanbod beter afstemmen op de vraag. Vaak kunnen kleine verbeteringen al een wereld van verschil maken. Zo was één van de eerste stappen in Hasselt het hervormen van de projectsubsidie. Hierbij werd er gekozen voor minder projecten die op hun beurt grotere bedragen kunnen ontvangen, waarvan ook gedeeltelijke voorfinanciering. “Want welke jonge gast legt zomaar voorafgaand aan een evenement enkele honderden euro’s op tafel?”. Uiteraard vraagt dit alles om een zekere flexibiliteit. Zo kunnen de prioriteiten voor de bevraagde doelgroep anders liggen dan hoe ze werden vooropgesteld door het beleid. 

5 — ‘Muziek is een universele taal die mensen met elkaar verbindt’. Een boutade die niet zomaar opgaat. 

Ook wij presenteren muziek graag als de ideale lijm tussen mensen van alle slag. “Zet twee muzikanten aan de toog zonder dat ze elkaars taal spreken, en toch zullen ze elkaar begrijpen.” Bart Rogé van Demos nuanceerde dit. Muziek succesvol inzetten als verbinder is geen evidentie en hangt af van een hele hoop factoren. Wat is het plan van aanpak? Wie engageert zich hiervoor? Zijn er middelen? Het is zaak om de uitdagingen vooraf helder te bepalen. Bouw bruggen naar de juiste partners en zorg dat je het beleid mee hebt in het verhaal. 

Wil je zelf gaan bouwen aan een bloeiende lokale muziekscene als lokaal bestuur, organisator of muzikant en zit je met vragen? Aarzel niet en contacteer ons op lokaal@vi.be.