VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

200 miljoen euro steun om de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland te bevorderen

200 miljoen euro steun om de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland te bevorderen

Om Vlaams-Nederlandse samenwerkingen te stimuleren gaf de Europese Commissie goedkeuring om 200 miljoen euro steun te bieden in de periode tot 2027. De steun kadert in het Interreg-programma.

19.10.22

Nieuws

De EU riep de Interreg-programma’s in het leven om specifieke problemen in grensregio’s aan te pakken en grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen. Er werden 4 prioriteiten vastgelegd: een slimmer Europa, een socialer Europa, een groener Europa en een Europa zonder grenzen. Binnen deze doelstelling komen ook projecten in aanmerking die de contacten tussen Vlamingen en Nederlanders bevorderen. Interreg Vlaanderen-Nederland wordt uitgevoerd op het grondgebied van de vijf Vlaamse provincies en de drie zuidelijke Nederlandse provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland).

Spelregels

Het programma subsidieert maximum 50% van de kosten die je voor je project gemaakt hebt. Het andere deel komt uit je eigen middelen of je kan hiervoor aanvullende co-fi nanciering vragen bij een andere overheid of bereidwillige partij. Het is niet mogelijk om de Europese steun van Interreg Vlaanderen-Nederland te combineren met financiering vanuit andere Europese programma’s.

Een Interreg-project moet ook meer zijn dan de som van de afzonderlijke delen. De grootste meerwaarde zit in een gezamenlijke aanpak die leidt tot  het creëren van schaalvoordelen, het uitvoeren van complementaire activiteiten, het leren van elkaar en het stimuleren van grensoverschrijdende interactie onder de doelgroepen.

Wil je meer weten? Surf dan naar deze website.