VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

1 miljard euro minder inkomsten uit auteursrechten door COVID-crisis

1 miljard euro minder inkomsten uit auteursrechten door COVID-crisis

CISAC vertegenwoordigt 239 beheersvennootschappen voor auteursrechten in 123 landen, alles samen goed voor meer dan 4 miljoen auteurs/componisten over alle disciplines heen. In dit rapport presenteren ze de belangrijkste cijfers van de inningen in 2020.

27.10.21

Nieuws

Wereldwijd werd er in 2020 voor 9,3 miljard euro aan auteursrechten geïnd

Dat lijkt misschien een hoog bedrag, maar is wel 10% minder dan ten opzichte van 2019. Het hoeft niet te verbazen dat dit vooral te wijten is aan het wegvallen van de live-component en andere zogenaamde ‘publieke mededelingen’ zoals bijvoorbeeld het gebruik van muziek in handelszaken. Daar zien we een daling in inkomsten van maar liefst 45,4% (van 2,9 miljard euro naar 1,6 miljard euro). De inningen voor digitale exploitatie stegen dan weer met 16,6% en zijn tegenwoordig goed voor een kwart van de inkomsten uit auteursrechten (over alle kunstdisciplines heen).

bron: CISAC, Global Collection Report

bron: CISAC, Global Collection Report

Songwriters verliezen meer dan 10% aan inkomsten uit auteursrechten

Net zoals in alle sectoren is dit grotendeels te wijten aan het wegvallen van live events (-60%), maar ook het wegvallen van muziek op de achtergrond in bedrijven (-40%) heeft een grote invloed.

Belgische auteurs & componisten zagen hun inkomsten uit auteursrechten voor festivals, concerten en fuiven in 2020 dalen met 45%.

Binnen de muzieksector werd in 2020 wereldwijd voor 8,18 miljard euro aan auteursrechten geïnd. Daarmee is onze sector goed voor 87,8% van alle bedragen geïnd door beheersvennootschappen voor auteursrechten.  

Inningen uit gebruik van muziek op radio & tv zijn nog steeds de belangrijkste bron van inkomsten (3,25 miljard euro) maar gaan er met 4,4% op achteruit. Inningen uit digitale exploitatie stijgen met 16,2% tot 2,4 miljard euro. Digitale inkomsten uit auteursrechten waren goed voor 30% van de inningen wereldwijd.

bron: CISAC, Global Collection Report

bron: CISAC, Global Collection Report

Lokaal vs. internationaal

De stijging in digitale inkomsten komt vooral het internationale repertoire ten goede. Lokale songwriters kregen het harder te verduren doordat hun inkomsten uit auteursrechten traditioneel meer uit live optredens voortvloeien. In de VS is er bijvoorbeeld geen daling te merken. In Zuid-Korea zien we zelfs een stijging van 9,4%.

Opvallend: in België werd er 27,8% minder geïnd voor muziek in vergelijking met 2019. We staan wereldwijd wel nog op de 18de plaats met 82 miljoen euro aan inningen voor auteurs/componisten in de muziek. 

Download het CISAC Global Collection Report 2021 hier
Promo adverteren

Reclame