VI.BE

Sem Thomasson Remix Contest — Wedstrijdreglement

Dit zijn de te accepteren voorwaarden vooraleer je kan deelnemen aan de remix contest van Sem Thomasson en Wanted Music Group voor de track Mood Swing.

Ga terug naar de kans en schrijf je in

Specifieke wedstrijdvoorwaarden

1.  De remix moet gebeuren volgens de regels van de kunst: Enkel inzendingen met goede opnamekwaliteit komen in aanmerking voor de wedstrijd. De ingezonden remix mag op geen enkele wijze geheel of fragmentarisch gebruik bevatten van werken en/of opnames (bv. via sound-sampling) van derden, tenzij legaal aangekocht. De deelnemer vrijwaart Wanted Music Group voor elke aanspraak van derden terzake.

2.  Thomas Sempels en Hanna Melander (auteur/componist) en Wanted Music Publishing (publisher) geven de toestemming om het nummer (Mood Swing) te bewerken. Hiervoor is geen vergoeding verschuldigd. Er worden geen auteursrechten overgedragen. 

3.  Wanted Music Group geeft als producent en eigenaar van de masteropname (opname en stems die vrijgegeven zijn) ook de toestemming om de opname te bewerken. Hiervoor is geen vergoeding verschuldigd. Wanted Music Group blijft ook eigenaar van de opname en stems. Het is strikt verboden om deze te gebruiken voor andere doeleinden dan deze wedstrijd. 

4.  Wanted Music Group, VI.BE en Top Radio hebben het recht om een compilatie te maken en deze publiek te maken zonder commercieel oogmerk.

5. Wanted Music Group zal eveneens eigenaar worden van de winnende remix en dit exclusief voor heel de wereld en de volledige beschermingsduur. Hiervoor wordt nog een apart contract voor opgemaakt en ondertekend. Daarin zal onder andere worden bepaald hoe de royalty’s uit streaming, downloads of fysieke verkoop worden verdeeld. De winnende artiest verbindt zich ertoe om zich hiertoe beschikbaar te stellen en constructief mee te werken om de release zo vlot mogelijk te laten verlopen.

6. Wanted Music Group kan de remix van de runner-up (tweede plaats) indien gewenst ook releasen onder dezelfde voorwaarden zoals bepaald in artikel 5. 

7.  Naast een officiële release op het label van Sem Thomasson, krijgt de winnaar ook een studio dag met Sem Thomasson, een Pioneer DJ DDJ 400 controller, een goodie bag van het label en een Top Radio CD. Ook voor nummer 2 en 3 zijn er mooie prijzen. De winnaar wordt gekozen door Sem Thomasson en zijn team. Wanted Music Group en Sem Thomasson kunnen op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen. 

8.  Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere onlinekanalen (zoals YouTube, Facebook, …) van Sem Thomasson, Wanted Music Group, Top Radi en VI.BE alsook in de geschreven pers, alsook gefilmd kunnen worden voor een reportage over de wedstrijd. De winnaar zal zich ook zijn beste inspanningen leveren om hieraan mee te werken.

9.  De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan wel worden gecorrespondeerd (per e-mail of telefonisch) met de medewerkers van VI.BE.