VI.BE

Communicatieplan

Een plan is belangrijk, een goed plan is nog belangrijker! Vooraleer je start met communiceren denk je maar beter na hoe je dat het beste aanpakt.

Laatst bewerkt op 21.10.20

Advies
© nina vandeweghe

© nina vandeweghe

Wat is je doel? 

Communicatie op zich is nooit een doel, altijd een middel. Waarom wil je communiceren, wat wil je vertellen en vooral wat is je doel? Stel, je doet promo voor een nieuw album. Je doel is dan waarschijnlijk om zoveel mogelijk albums te verkopen. Maar hoeveel albums wil je verkopen? Hoe lang wil je er over doen? Is je doel realistisch? Probeer je doel steeds te formuleren volgens de zogenaamde SMART regels: Specifiek, Meetbaar, Actiegericht, Realistisch en Tijdsgebonden. Als je als doel stelt om albums te verkopen kan je dat bijvoorbeeld als volgt formuleren:

  • Specifiek: een nieuw album releasen op vinyl en Spotify met 4 singles, 3 videos. 

  • Meetbaar: we willen 1000 albums verkopen, 100.000 streams op Spotify halen… 
  • Actiegericht: door je grote doel op te delen in een aantal kleine, haalbare stappen trigger je jezelf om vol te houden. Telkens je zo’n ‘tussendoel’ bereikt, zal je immers gemotiveerd zijn om de volgende stap te zetten.
  • Realistisch: als je bereid bent om hard te werken, mag je hoofddoel best ambitieus zijn. Hou het echter realistisch, het heeft geen zin om doelen te stellen die je nooit kan bereiken. Het opdelen van je goal in tussenstappen kan je helpen om het gevoel van onbereikbaarheid te temperen. Door telkens kleine stapjes te zetten, houd je het realistisch en prikkelend voor jezelf.
  • Tijdsgebonden: dit is misschien wel de belangrijkste van de SMART-parameters. Probeer steeds een duidelijke deadline te stellen voor je plannen. Uitstel is afstel, en de meeste muzikanten hebben de slechte gewoonte om nogal hard uit te stellen. Maak een retroplanning: je vertrekt bij je doel dat je jezelf gesteld hebt over 1, anderhalf of 2 jaar, en keert stap per stap terug tot vandaag. Voor elke tussenstap leg je jezelf een deadline op van een paar weken of (maximum) maanden.

Wie wil je bereiken?

Hoe je communiceert hangt heel hard af van je doelgroep. Denk goed na over wie je wil aanspreken met jouw communicatie. Je zal waarschijnlijk een duidelijke hoofddoelgroep hebben (muziekfans) maar daarin kan je nog eindeloos segmenteren, zoals bijvoorbeeld op leeftijd, geslacht, regio... In je communicatieplan omschrijf je de verschillende subgroepen in je doelgroep, wat hen onderscheidt en hoe je hen het beste bereikt. 

Wat is jouw boodschap?

Wanneer je jouw doelgroep hebt bepaald, weet je ook welke boodschap je naar hen uitstuurt. Je communiceert andere info naar je fans dan naar programmatoren, terwijl zij beiden een doelgroep kunnen zijn. Let er ook op dat je steeds 1 boodschap uitstuurt naar je doelgroep. Wat wil je zeker meegeven? Wat je vertelt hangt nauw samen met hoe je dat vertelt. Let er op dat je in de taal van je doelgroep spreekt, de zogenaamde ‘tone of voice’.

Via welke kanalen communiceer je?

Je doel, je doelgroep en je boodschap bepalen mee de kanalen waarlangs je communiceert. Denk goed na over een communicatiemix. Als je jouw show enkel via Facebook communiceert, bereik je ook enkel de mensen die op Facebook actief zijn en jou leuk vinden. Voor een release concert kan het bijvoorbeeld goed zijn om een affiche te maken, een perstekst uit te sturen naar muziekmagazines of een nieuwsbrief uit te sturen. Op deze manier bereik je weer een heleboel andere mensen die niet dagdagelijks op Facebook zitten te neuzen.

Wat is onze planning en met welk budget kunnen we aan de slag? 

Zorg voor een goed plan van aanpak. Hoeveel communiceren we op welke media, hoe kunnen we de evolutie tussendoor meten? Voorzie voldoende tijd voor om bezig te zijn met het communiceren, muzikanten dreigen dit vaak uit het oog te verliezen. Vergeet ook niet dat adverteren op sociale media, een grafisch vormgever, affiches printen… allemaal geld kost. Vergeet die kosten niet mee op te nemen in jouw financieel plan!

Hoe hebben we het ervan afgebracht? 

Als je doelstelling SMART geformuleerd zijn is het eenvoudig om achteraf te evalueren hoe je het er vanaf gebracht hebt. Hebben we ons doel bereikt? Wat hebben we goed gedaan? Wat is er misgegaan? Een goeie evaluatie zal ervoor zorgen dat je volgende communicatieplan nog beter is dan het vorige.

De moraal van het verhaal? 

Maak goede muziek, denk na over wat je doet, blijf jezelf en wees vooral niet bang om jezelf te promoten en iets nieuws te proberen. De inhoud van dit hele plan is natuurlijk gelinkt aan je stijl en imago: jouw verhaal. Zorg ervoor dat je trouw blijft aan jezelf en wat jij wil vertellen. En roep, als dit allemaal niet zo wil lukken, de hulp in van een professional. 

Bij wijze van uitsmijter vind je hier een toolbox die Amber Horsburgh vulde met een berg info en tools om je communicatieplan in praktijk om te zetten. 

Een vraag over jouw situatie? We geven je persoonlijk advies via mail of telefoon.

Wil je een uitgebreide babbel? Stuur een mailtje en we plannen een adviesgesprek via videocall of bij ons op kantoor.